Kroz zavojnicu induktivnosti L = 0.1 H protječe električna struja čija se jakost mijenja brzinom 2.1 A/s. Koliki je inducirani napon samoindukcije u zavojnici?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{L}=0.1 \mathrm{H}, \quad \frac{\Delta I}{\Delta t}=2.1 \frac{A}{s}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{i}}=? Samoindukcijom nazivamo pojavu induciranog napona u vodiču pri promjeni jakosti struje koja njime teče. Inducirani napon samoindukcije razmjeran je s brzinom promjene jakosti struje: U_{i}=-L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}, gdje je L induktivnost zavojnice koja ovisi o njezinom obliku, veličini te svojstvu sredstva koje je ispunjava. Znak minus u tom izrazu možemo izostaviti jer nas zanima samo veličina napona, a ne njegov smjer. Inducirani napon samoindukcije u zavojnici iznosi: U_{i}=L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}=0.1 H \cdot 2.1 \frac{A}{s}=0.21 V Vježba 115 Kroz zavojnicu induktivnosti \mathrm{L}=0.2 \mathrm{H} protječe električna struja čija se jakost mijenja brzinom 2.1 A/s. Koliki je inducirani napon samoindukcije u zavojnici? Rezultat: 0.42 \mathrm{~V}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Struja, stalne jakosti I = 4 A, protječe kroz zavojnicu. Pri isključenju strujnog izvora jakost struje padne na nulu za vrijeme t = 0.03 ms. Ako je induktivnost zavojnice L = 50mH, kolika je srednja...
Zavojnica induktivnosti 0.10H, radnog otpora 12Ω, spojena je na izmjenični napon 110 V frekvencije 60 Hz. Odredi: a) jakost struje kroz zavojnicu b) fazni pomak između jakosti i napona c) ...
U zavojnici se stvara inducirani napon samoindukcije 12 V za vrijeme 0.3 ms. Tijekom toga vremena jakost struje kroz zavojnicu jednoliko se poveća ơd 0 A do 6.5 A. Kolika je induktivnost zavojnice? ...
Kad se jakost struje, kroz zavojnicu koja ima 1000 zavoja, jednoliko poveća od 3 A do 9 A tok magnetskog polja kroz nju se promijeni od 2mWb do 20mWb tijekom 3 sekunde. Kolika je induktivnost zavojn...
Kroz zavojnicu induktiviteta L = 10mH prolazi električna struja koja se tijekom vremena mijenja po jednadžbi i = k ⋅ t, gdje je k = 10 A/s. Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po ...
Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se perioda izmjenične struje poveća 3 puta? A.Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta. C. Poveća se $\sqrt{3}...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana