Homogeno magnetsko polje okomito je na ravninu metalnog prstena promjera 20 cm. Kolika se elektromotorna sila inducira u prstenu ako se magnetska indukcija povećava brzinom 0.12 Ts ⁻¹ ?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{N}=1(\text { prsten }=\text { jedan zavoj }), \quad \mathrm{d}=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \frac{\Delta B}{\Delta t}=0.12 \frac{T}{s}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{i}}=? Tok homogenoga magnetskog polja kroz površinu ploštine S, okomitu na smjer magnetske indukcije B, jednak je umnošku magnetske indukcije i ploštine te površine: \Phi=B \cdot S . Napon koji se inducira u zavojnici (inducirani napon, elektromotorna sila) s N zavoja razmjeran je brzini promjene magnetskog toka: U_{i}=\Delta \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} Znak minus označava da inducirani napon daje induciranu struju takva smjera da njezino magnetsko polje nastoji poništiti promjenu magnetskog toka koja ju je proizvela. Tok polja je \Phi=B \cdot S gdje se površina S kojom prolazi tok ne mijenja pa je prema tome \left.\begin{array}{l} \Delta \Phi=\Delta B \cdot S \\ U_{i}=-N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \end{array}\right\} \Rightarrow U_{i}=-N \cdot \frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t} \Rightarrow U_{i}=-N \cdot S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} . Odatle je elektromotorna sila (inducirani napon) u prstenu jednaka: \begin{aligned} U_{i}=-N \cdot S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} & \\ S=\frac{d^{2} \cdot \pi}{4} \text { površina kruga promjera } d & \Rightarrow U_{i}=-N \cdot \frac{d}{2} \\ &=-0.00377 \mathrm{~V} \end{aligned} Vježba 120 Homogeno magnetsko polje okomito je na ravninu metalnog prstena promjera 2 \mathrm{dm}. Kolika se elektromotorna sila inducira u prstenu ako se magnetska indukcija povećava brzinom 120 \mathrm{mTs}^{-1} ? Rezultat: \quad-0.00377 \mathrm{~V}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kvadratni okvir od Zice, stranice 10 cm, nalazi se u homogenom magnetskom polju ad 0.05 T. Silnice polja prolaze okomito kroz ravninu okvira a) Koliki je magnetski tok kroz okvir? b) Ako se pole jedno...
Elektron kinetičke energije 100eV giba se u ravnini okomitoj na smjer homogenog magnetskog polja B = 3.16 ⋅ 10⁻⁴ T. Kolika sila djeluje na elektron? (m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg, e=1.6⋅10⁻¹⁹C) $$ \begin...
Ravni vodič duljine 1 m giba se stalnom brzinom u ravnini koja je okomita na silnice homogenog magnetskog polja, pri čemu se između njegovih krajeva inducira elektromotorni napon od 4 ⋅ 10⁻⁵ V. Koli...
Elektron kinetičke energije 100eV giba se u ravnini okomitoj na smjer homogenog magnetskog polja B = 3.16 ⋅ 10⁻⁴ T. Koliki je polumjer kružnice koju elektron pri tome opisuje? (m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg,...
Elektron i proton ulijeću jedan za drugim u homogeno magnetsko polje okomito na smjer polja indukcije 30mT. Početne brzine elektrona i protona iznose 10⁵ m/s. Elektron i proton izlaze iz polja nakon...
Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskom polju? A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos. B. Brzini se ne mij...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana