Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati na našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=40 \mathrm{~kg}, \quad 1=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~d}=45 \mathrm{~cm}=0.45 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g \begin{aligned} & I=I_{1}+I_{2}+I_{3} \Rightarrow I=\frac{1}{3} \cdot m \cdot l^{2}+\frac{1}{3} \cdot m \cdot l^{2}+\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2}+m \cdot\left(\frac{l \cdot \sqrt{3}}{2}\right)^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow I=\frac{2}{3} \cdot m \cdot l^{2}+\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2}+m \cdot \frac{3 \cdot l}{4} \Rightarrow I=m \cdot l^{2} \cdot\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{12}+\frac{3}{4}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow I=m \cdot l^{2} \cdot \frac{8+1+9}{12} \Rightarrow I=m \cdot l^{2} \cdot \frac{18}{12} \Rightarrow I=m \cdot l^{2} \cdot \frac{18}{12} \Rightarrow I=\frac{3}{2} \cdot m \cdot l^{2}= \\ & =\frac{3}{2} \cdot 0.04 \mathrm{~kg} \cdot(0.6 \mathrm{~m})^{2}=0.0216 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2}=21.6 \mathrm{~g} \cdot \mathrm{m}^{2} . \end{aligned} gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Moment \mathrm{M} sile \mathrm{Fu} odnosu prema osi rotacije jest umnožak sile \mathrm{F} i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=F \cdot r . Težište tijela je točka sjecišta vertikala (težišnica) kroz dva ili više objesišta. Algebarski zbroj momenata svih sila koje djeluju na tijelo mora biti jednak nuli. Pritom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako sila (ili rezultanta sila) nastoji zakrenuti tijelo u smislu vrtnje kazaljke na satu, i obratno, ako sila nastoji (ili rezultanta sila) zakrenuti tijelo, obrnuto od kazaljke na satu, moment sile je negativan. Tijelo je u ravnoteži ako je zbroj momenata sila koje ga zakreću u jednom smjeru jednak zbroju momenata sila koje ga zakreću u suprotnom smjeru. Za jednostranu polugu (slika) vrijedi: Na gredu djeluju dvije sile: sila teža G s hvatištem u težištu T koje se nalazi na polovini duljine cijele grede i sila F kojom držimo gredu u horizontalnom položaju. \begin{aligned} r_{2} \cdot F=r_{1} \cdot G \Rightarrow r_{2} \cdot F=r_{1} \cdot G / \cdot \frac{1}{r_{2}} \Rightarrow F=\frac{r_{1} \cdot G}{r_{2}} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} r_{1}=\frac{l}{2}-d \\ r_{2}=l-d \end{array}\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow F=\frac{\left(\frac{l}{2}-d\right) \cdot m \cdot g}{l-d}=\frac{\left(\frac{2 m}{2}-0.45 m\right) \cdot 40 k g \cdot 10 \frac{m}{2}}{2 m-0.45 m}=141.94 N \end{aligned}

Vježba

Drvena greda mase 40 \mathrm{~kg} i duljine 20 \mathrm{dm} obješena je 4.5 \mathrm{dm} daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati na našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 141.94 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati na našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (ubrzanje slobo...
Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskati našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? (g=10 m/s²)
Drveni blok mase 5 kg giba se djelovanjem sile od 40 N jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja μ. Ako se na blok stavi dodatni teret od još 5 kg, ubrzanje se smanji tri puta. Od...
Drveni blok mase m giba se djelovanjem sile F jednoliko ubrzano po horizontalnoj podlozi s faktorom trenja μ. Ako se na blok stavi dodatni teret jednake mase m, za koliko bi se morala povećati sila ...
Crvena svjetlost valne duljine 6.5 ⋅ 10⁻⁵ cm prolazi dvjema uskim pukotinama udaljenim međusobno 0.01 cm. Na koju udaljenost treba staviti zastor da bi tamne pruge interferencije na njemu bile udalj...
Izvagan je drveni štapić i pušten je da upotpunosti izgori. Masa dobivenog pepela bila je manja od mase drvenog štapića. Kako to objašnjavaš? Nastaje li gorenjem drveta samo pepeo?
Jedan komad maslinovoga drveta nije obrađen, a drugi je premazan terpentinskim uljem koje se dobiva iz smole bora. Što će se dogoditi tijekom izloženosti obaju komada drveta atmosferskim i biološkim u...