Bakreni štap, duljine 0.5 m i mase 2 kg, i aluminijski štap jednake duljine i mase 1 kg, spojeni su na dva načina prikazana na slici. Koliki su momenti tromosti oba štapa u tim slučajevima? []


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}_{1}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{I}=? Moment tromosti štapa duljine l s obzirom na os rotacije koja prolazi krajem štapa i okomita je na njegovu duljinu I=\frac{1}{3} \cdot m \cdot l^{2} Momenti tromosti štapova u odnosu na os rotacije su: I_{1}=\frac{1}{3} \cdot m_{1} \cdot l^{2} \quad, \quad I_{2}=\frac{1}{3} \cdot m_{2} \cdot l^{2} pa je ukupni moment tromosti jednak zbroju \mathrm{I}_{1} i \mathrm{I}_{2}. \begin{aligned} I=I_{1}+I_{2} & \Rightarrow I=\frac{1}{3} \cdot m_{1} \cdot l^{2}+\frac{1}{3} \cdot m_{2} \cdot l^{2} \Rightarrow I=\frac{1}{3} \cdot l^{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right)=\\ &=\frac{1}{3} \cdot(0.5 m)^{2} \cdot(2 k g+1 k g)=0.25 k g \cdot m^{2} . \end{aligned} Moment tromosti je i u drugom slučaju, također, jednak I=0.25 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2}

Vježba

Bakreni štap, duljine 5 dm i mase 200 dag, i aluminijski štap jednake duljine i mase 1 \mathrm{~kg}, spojeni su na dva načina prikazana na slici. Koliki su momenti tromosti oba štapa u tim slučajevima? Rezultat: \quad I=0.25 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Bakreni vodič duljine 10m površine presjeka 3 priključen je na napon od 6 V. Kolika će struja teći vodičem?
Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič dugačak 5dm giba se brzinom 50 cm/s u magnetskom polju tako da siječe njegove silnice pod pravim kutom. Koliki je inducirani napon, ako je magnetska indukcija 5 ⋅ 10⁻² T?
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³, ubrzanje ...
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetsko polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (akceleracija slobodnog pada g = 9.81 m...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana