Polumjer R kružne staze satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad \text { B. } R=\frac{v^{2}}{g} \quad \text { C. } R=\frac{v^{2}}{g^{2}} \quad \text { D. } R=v \cdot g $$


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}, \quad \mathrm{g}, \quad \mathrm{R}=? Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. G=m \cdot g \text {. } Na tijelo mase m koje se nalazi u blizini Zemljine površine djeluje vertikalno prema dolje sila teža \mathrm{G}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} koja je rezultanta gravitacijske i centrifugalne sile zbog vrtnje Zemlje oko svoje osi. U većini slučajeva može se zanemariti utjecaj centrifugalne sile i uzeti da je sila teža jednaka gravitacijskoj sili. Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r}, gdje je v obodna ili linearna brzina. U tom je slučaju sila teža uzrok kružnoga gibanja satelita. Zato mora biti centripetalna sila \mathrm{F}_{\mathrm{cp}} jednaka sili teži G. F_{c p}=G \Rightarrow G=F_{c p} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{R} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{R} / \cdot \frac{R}{m \cdot g} \Rightarrow R=\frac{v^{2}}{g} . Odgovor je pod B. Vježba 242 Brzina v kojom se satelit giba po kružnoj stazi polumjera R tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: A. v=R \cdot g B . v=\sqrt{R \cdot g} C. v=g \cdot \sqrt{R} D. v=\frac{R}{g} Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Polumjer R kružne staze satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad \text { B. } R=\frac{v^{2}}{g} \quad \text { C. } R=\frac{...
Elektron energije 300 eV uleti okomito u magnetno polje indukcije 2 mT. Koliki je polumjer kružne staze ovog elektrona? (naboj elektrona e = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, 1 elekt...
Elektron kinetičke energije 200 eV uleti u homogeno magnetsko polje indukcije 5 mT okomito na silnice magnetskog polja. Koliki je polumjer kružne staze po kojoj se giba elektron? (masa elektrona m ...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...
Na slici su prikazane kružne staze dvaju tijela. Perioda kruženja tijela mase m po kružnici polumjera r iznosi T. Na tijelo pritom djeluje ukupna sila F. Kolika je ukupna sila potrebna da bi to tije...
Staza elektronskog snopa u homogenom magnetnom polju B  = 7 ⋅ 10⁻³ T u vakuumu kružni je luk polumjera 3 cm. Kolika je energija jednog elektrona u tom snopu? (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, mas...
Polumjer R kružne putanje satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad, \quad B . R=\frac{v^{2}}{g} \quad, \quad C . R=\frac{v^...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana