Na vagi, kojoj kraci nisu idealno jednaki, važe se masa m na lijevoj strani, a masa utega je m₁ = 10 kg. Kada je masa m na desnoj strani, masa utega je m₂ = 10.5 kg. Koliki je omjer duljina lijevog i desnog kraka vage? A. 0.493 B. 0.512 C. 0.976 D. 1.092


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}, \quad \mathrm{m}_{1}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=10.5 \mathrm{~kg}, \quad \frac{l_{1}}{l_{2}}=? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g gdje je \mathrm{G} sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Moment \mathrm{M} sile \mathrm{F} u odnosu prema osi rotacije jest umnožak sile \mathrm{F} i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=F \cdot r \text {. } Težište tijela je točka sjecišta vertikala (težišnica) kroz dva ili više objesišta. Algebarski zbroj momenata svih sila koje djeluju na tijelo mora biti jednak nuli. Pritom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako sila (ili rezultanta sila) nastoji zakrenuti tijelo u smislu vrtnje kazaljke na satu, i obratno, ako sila nastoji (ili rezultanta sila) zakrenuti tijelo, obrnuto od kazaljke na satu, moment sile je negativan. Tijelo je u ravnoteži ako je zbroj momenata sila koje ga zakreću u jednom smjeru jednak zbroju momenata sila koje ga zakreću u suprotnom smjeru. Dvostrana poluga je u ravnoteži kad je Sa slika vidi se: Odgovor je pod C. Vježba 249 Na vagi, kojoj kraci nisu idealno jednaki, važe se masa m na lijevoj strani, a masa utega je \mathrm{m}_{1}=10 dag. Kada je masa \mathrm{m} na desnoj strani, masa utega je \mathrm{m}_{2}=10.5 dag. Koliki je omjer duljina lijevog i desnog kraka vage? A. 0.493 B. 0.512 C. 0.976 D. 1.092 Rezultat: \quad C. \begin{aligned} & \begin{gathered}\left.\left.\left.\begin{array}{l}G \cdot l_{1}=G_{1} \cdot l_{2} \\G_{2} \cdot l_{1}=G \cdot l_{2}\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l}m \cdot g \cdot l_{1}=m_{1} \cdot g \cdot l_{2} \\m_{2} \cdot g \cdot l_{1}=m \cdot g \cdot l_{2}\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c}m \cdot g \cdot l_{1}=m_{1} \cdot g \cdot l_{2} / \cdot \frac{1}{m \cdot g \cdot l_{2}} \\m_{2} \cdot g \cdot l_{1}=m \cdot g \cdot l_{2} / \cdot \frac{1}{m_{2} \cdot g \cdot l_{2}}\end{array}\right\} \Rightarrow \\\left.\begin{array}{l}\frac{l_{1}}{l_{2}}=\frac{m_{1}}{m} \\\Rightarrow \begin{array}{l}l_{1} \\l_{2}\end{array} \\\frac{m}{l_{2}}\end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\text { pomnožimo } 7 \cdot\left(\frac{l_{1}}{l_{2}}\right)^{2}=\frac{m_{1}}{m} \cdot \frac{m}{m_{2}} \Rightarrow\left(\frac{l_{1}}{l_{2}}\right)^{2}=\frac{m_{1}}{m} \cdot \frac{m}{m_{2}}\end{array} \Rightarrow\right.\end{gathered} \\ & \Rightarrow\left(\frac{l_{1}}{l_{2}}\right)^{2}=\frac{m_{1}}{m_{2}} \Rightarrow\left(\frac{l_{1}}{l_{2}}\right)^{2}=\frac{m_{1}}{m_{2}} / \sqrt{ } \Rightarrow \frac{l_{1}}{l_{2}}=\sqrt{\frac{m_{1}}{m_{2}}} \Rightarrow \frac{l_{1}}{l_{2}}=\sqrt{\frac{10 \mathrm{~kg}}{10.5 \mathrm{~kg}}} \Rightarrow \frac{l_{1}}{l_{2}}=0.976 . \end{aligned}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na vagi, kojoj kraci nisu idealno jednaki, važe se masa m. Kada je m na lijevoj strani, masa utega je m₁ = 10 kg. Kada je m na desnoj strani, masa utega je m₂ = 10.5 kg. Koliki je omjer duljina lije...
Na vagi, kojoj kraci nisu idealno jednaki, važe se masa m na lijevoj strani, a masa utega je m₁ = 10 kg. Kada je masa m na desnoj strani, masa utega je m₂ = 10.5 kg. Koliki je omjer duljina lijevog ...
Na vagi, kojoj krakovi nisu idealno jednaki, važe se masa m. Kada je m na lijevoj strani, masa utega je m₁ = 10 kg. Kada je m na desnoj strani, masa utega je m₂ = 10.5 kg. Koliki je omjer duljina li...
Na kojoj je slici ispravno prikazan dijagram sila na loptu koja se giba jednoliko pravocrtno po ravnoj podlozi bez trenja?
Na niti dugoj 2.5 m visi kuglica. Koliku brzinu u horizontalnom smjeru mora dobiti kuglica da bi se popela na visinu na kojoj se nalazi objesište? (g=9.81 m/s²)
Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se ona otkloni do iste visine na kojoj se nalazi objesište niti? (g=9.81 m/s²)
Na vodoravnom dijelu puta duljine 3 km brzina automobila poveća se sa 36 km/h na 72 km/h. Ako je masa automobila 1.5t, a koeficijent trenja između automobilskih guma i puta iznosi 0.02, izračunajte ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana