Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere staza vrijedi r₁ : r₂ = 4 : 1, tada za ophodne brzine vrijedi: A. v₁ : v₂ = 2 : 1 B. v₁ : v₂ = 4 : 1 C. v₁ : v₂ = 1 : 2 D. v₁ : v₂ = 1 : 4


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

a_{c p 1}=a_{c p 2}=a_{c p} \quad, \quad r_{1}: r_{2}=4: 1 \quad, \quad v_{1}: v_{2}=? Kod jednolikog gibanja po kružnici brzina v je konstantna po iznosu, ali ne i po smjeru. S obzirom da postoji promjena brzine po smjeru, mora postojati akceleracija koju nazivamo centripetalnom akceleracijom. Ona iznosi: a_{c p}=\frac{v^{2}}{r} gdje je r polumjer kružnice. \left.\begin{array}{rl} a_{c p 1}=\frac{v_{1}^{2}}{r_{1}} \\ a_{c p 2}=\frac{v_{2}^{2}}{r_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{gathered} a_{c p}=\frac{v_{1}^{2}}{r_{1}} \\ \left.a_{c p}=\frac{v_{2}^{2}}{r_{2}}\right\} \Rightarrow \frac{v_{1}^{2}}{r_{1}}=\frac{v_{2}^{2}}{r_{2}} \Rightarrow \frac{v_{1}^{2}}{r_{1}}=\frac{v_{2}^{2}}{r_{2}} / \frac{r_{1}}{v_{2}^{2}} \Rightarrow \frac{v_{1}^{2}}{v_{2}^{2}}=\frac{r_{1}}{r_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow\left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{2}=\frac{r_{1}}{r_{2}} \Rightarrow\left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{2}=\frac{r_{1}}{r_{2}} / v \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{\frac{r_{1}}{r_{2}}} \Rightarrow\left[\frac{r_{1}}{r_{2}}=\frac{4}{1}\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{\frac{4}{1}} \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\frac{2}{1} \Rightarrow v_{1}: v_{2}=2: 1 . \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 255 Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere staza vrijedi r_{1}: r_{2}=1: 4, tada za ophodne brzine vrijedi: A. v_{1}: v_{2}=2: 1 B. v_{1}: v_{2}=4: 1 C. v_{1}: v_{2}=1: 2 D. v_{1}: v_{2}=1: 4 \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere putanja vrijedi r₁ : r₂ = 4 : 1, tada za ophodne brzine vrijedi: ...
Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere staza vrijedi r₁ : r₂ = 4 : 1, tada za ophodne brzine vrijedi: A....
Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Pritom imaju jednake centripetalne akceleracije. Ako za ophodna vremena vrijedi T₁ : T₂ = 2 : 1, tada za polumjere r₁ i r₂ njihovih staza vri...
Dva tijela jednoliko se gibaju po pravcu. Za 14 s prijeđu ukupno 147 m pri čemu je omjer njihovih brzina 5 : 7. Kolike su brzine?
Dva tijela gibaju se jednoliko ubrzano pravocrtno jedno drugome u susret stalnim akceleracijama 6 m/s² i 4 m/s² i početnim brzinama 10 m/s i 15 m/s. Početna udaljenost između njih je 750 m. Za koje ...
Dva tijela istodobno krenu iz iste točke po međusobno okomitim putovima i gibaju se jednoliko brzinama v₁ i $v_{2}=\frac{4}{3} \cdot v_{1} .$ Njihova međusobna udaljenost nakon 3 sekunde iznosi 25 m...
Dva tijela počnu se gibati u istom trenutku jednoliko usporeno po pravcu jedno u susret drugom. Početne brzine i usporenja su im v₀₁ = 10 m/s, v₀₂ = 20 m/s, a₁ = 2 m/s²ia₂ = 1 m/s².Kolika mora biti ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana