Brzina kruženja Zemlje oko Sunca je 30 puta veća od brzine kruženja Mjeseca oko Zemlje. Mjesec obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer udaljenosti Zemlje od Sunca (r _(z) ) i udaljenosti Mjeseca od Zemlje (r_(m)) ? A. r_(z) : r_(m) = 1 : 13 B. r_(z) : r_(m) = 13 : 1 C. r_(z) : r_(m) = 1 : 390 D. r_(z) : r_(m) = 390 : 1


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{\mathrm{z}}=30 \cdot \mathrm{v}_{\mathrm{m}}, \quad v_{\mathrm{m}}=13 \cdot v_{\mathrm{z}}, \quad \mathrm{r}_{\mathrm{z}}: \mathrm{r}_{\mathrm{m}}=? Frekvencija ili učestalost v je broj okreta u jedinici vremena (u 1 sekundi). Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Obodna (linearna) brzina v iznosi: \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v, gdje je r polumjer kružnice, v frekvencija (broj okreta u jedinici vremena). \left.\begin{array}{rl} \mathrm{v}_{z} & =2 \cdot r_{z} \cdot \pi \cdot v_{z} \\ \mathrm{v}_{m} & =2 \cdot r_{m} \cdot \pi \cdot v_{m} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{z}}{\mathrm{v}_{m}}=\frac{2 \cdot r_{z} \cdot \pi \cdot v_{z}}{2 \cdot r_{m} \cdot \pi \cdot v_{m}} \Rightarrow \frac{30 \cdot \mathrm{v}_{m}}{\mathrm{v}_{m}}=\frac{2 \cdot r_{z} \cdot \pi \cdot v_{z}}{2 \cdot r_{m} \cdot \pi \cdot 13 \cdot v_{z}} \Rightarrow \section{Odgovor je pod D.} Vježba 264 Odmor! \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Brzina kruženja Zemlje oko Sunca je 30 puta veća od brzine kruženja Mjeseca oko Zemlje. Mjesec obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer udaljenosti Zemlje od Sunca (r _(z) ) i u...
Polumjer Zemljine staze oko Sunca je 390 puta veći od polumjera Mjesečeve staze oko Zemlje. Mjesec obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer brzine kruženja Zemlje oko Sunca (v_(...
Kolika je jakost struje pri kruženju elektrona oko protona u atomu vodika ako je polumjer kružnice 53 ⋅ 10⁻¹² m i brzina elektrona 2.2 ⋅ 10⁶ m/s?( naboj elektrona e =1.602⋅10⁻¹⁹C) $$ \begin{arra...
Kolika je jakost struje pri kruženju elektrona oko protona H, ako je polumjer kružnice 53 ⋅ 10⁻¹² m i brzina elektrona 2.2 ⋅ 10⁶ m/s?( naboj elektrona e =1.602⋅10⁻¹⁹C)
Brzina vozila mase 1200 kg povećava se od 30 km/h do 80 km/h na putu od 70 m. Prosječna zaustavna sila iznosi 5% težine. Kolika je potrebna snaga za to ubrzanje? (g=9.81 m/s²)
Brzina vozila smanji se sa 70 km/h na 30 km/h na putu od 26 m. Koliki je faktor trenja? Masa vozila je 1.2t. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Brzina vozila mase 1.2t poveća se sa 36 km/h na 72 km/h na putu od 70 m. Prosječna zaustavna sila (trenje i otpor zraka) iznosi 5% težine. Kolika je srednja potrebna snaga za to ubrzavanje? (ubrzanj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana