Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r₁. Koliki treba biti polumjer r₂ kružnice po kojoj bi se to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom? A. r₂ = 0.25 ⋅ r₁ B. r₂ = 0.5 ⋅ r₁ C. r₂ = 2 ⋅ r₁ D. r₂ = 4 ⋅ r₁


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}, \quad \mathrm{r}_{1}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{cp}}, \quad \mathrm{T}_{1}=\mathrm{T}, \quad \mathrm{T}_{2}=0.5 \cdot \mathrm{T}, \quad \mathrm{r}_{2}=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot r gdje je T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). Centripetalna sila ima smjer prema središtu kružnice. \begin{aligned} F_{c p} &=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{2}^{2}} \cdot r_{2} \\ F_{c p} &=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{1}^{2}} \cdot r_{1} \\ \Rightarrow m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{0.25 \cdot T^{2}} \cdot r_{2}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{2}^{2}} \cdot r_{2}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{1}^{2}} \cdot r_{1} \Rightarrow m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{(0.5 \cdot T)^{2}} \cdot r_{2}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot r_{1} \Rightarrow \\ \Rightarrow m_{1} & \Rightarrow m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{0.25 \cdot T^{2} \cdot r_{2}}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot r_{1} / \cdot \frac{0.25 \cdot T^{2}}{m \cdot 4 \cdot \pi^{2}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow m_{2}=0.25 \cdot r_{1} \cdot \end{aligned} Odgovor je pod A. Vježba 265 Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r_{1}. Koliki treba biti polumjer r_{2} kružnice po kojoj bi se to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko većom periodom? A. r_{2}=0.25 \cdot r_{1} B. r_{2}=0.5 \cdot r_{1} C. r_{2}=2 \cdot r_{1} D. r_{2}=4 \cdot r_{1} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r₁. Koliki treba biti polumjer r₂ kružnice po kojoj bi se isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom? A. r₂ = 0.25...
Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r₁. Koliki treba biti polumjer r₂ kružnice po kojoj bi se to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom? A. r₂ = 0...
Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r brzinom iznosa v. Koliki je iznos brzine gibanja toga tijela po kružnici polumjera 4⋅ r ako na njega djeluje centripetalna sila istog iznosa? $$ ...
Tijelo mase m = 1 kg giba se jednoliko po kružnici polumjera r = 0.25 m. Kolika je centripetalna sila ako je frekvencija kruženja v = 2 Hz?
Tijelo se giba jednoliko po pravcu i prijeđe 50 m za 20 s. a) Koliki put prijeđe za 75 s? b) Nacrtaj s − t i v − t graf gibanja.
Tijelo se giba jednoliko po pravcu po vodoravnoj podlozi. Pritom na tijelo u vodoravnom smjeru djeluje sila trenja iznosa 5 N i vanjska sila F u smjeru gibanja. Koliki je iznos sile F? A. F = 0N B. ...
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu i prevali put 63 m za 6 s, pri čemu se njegova početna brzina poveća pet puta. Odredite ubrzanje tijela.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana