Na njihaljci su otac i sin. Masa oca je 85 kg, a dječaka 32 kg. Ako je dječak na kraju njihaljke i na udaljenosti 150 cm od oslonca na kolikoj udaljenosti treba sjediti otac da bi se mogli uspješno njihati?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=85 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=32 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~d}_{2}=150 \mathrm{~cm}=1.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~d}_{1}=? Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. G=m \cdot g \text {. } Na tijelo mase m koje se nalazi u blizini Zemljine površine djeluje vertikalno prema dolje sila teža \mathrm{G}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g} koja je rezultanta gravitacijske i centrifugalne sile zbog vrtnje Zemlje oko svoje osi. U većini slučajeva može se zanemariti utjecaj centrifugalne sile i uzeti da je sila teža jednaka gravitacijskoj sili. Moment M sile F u odnosu prema osi O (na slici to je točka O) jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi. Tijelo je u ravnoteži ako je zbroj momenata sila koje zakreću tijelo u jednom smjeru jednak zbroju momenata sila koje ga zakreću u suprotnom smjeru. Dvostrana poluga u ravnoteži je kad je r_{1} \cdot F_{1}=r_{2} \cdot F_{2} \mathbf{r}_{1} \vec{F}_{1} Budući da se u zadatku ne spominje masa njihaljke, na nju onda djeluju dvije sile: - težina oca G_{1}=m_{1} \cdot g - težina sina G_{2}=m_{2} \cdot g Ravnoteža će biti ako je \mathbf{M}_{1}=\mathbf{M}_{2}. M_{1}=M_{2} \Rightarrow d_{1} \cdot G_{1}=d_{2} \cdot G_{2} \Rightarrow d_{1} \cdot m_{1} \cdot g=d_{2} \cdot m_{2} \cdot g \Rightarrow d_{1} \cdot m_{1} \cdot g=d_{2} \cdot m_{2} \Rightarrow d_{1}=d_{2} \cdot \frac{m_{2}}{m_{1}}=1.5 m \cdot \frac{32 \mathrm{~kg}}{85 \mathrm{~kg}}=0.565 \mathrm{~m}=56.5 \mathrm{~cm} . \Rightarrow d_{1}=d_{2} \cdot \frac{m_{2}}{m_{1}}=1.5 \mathrm{~m} \cdot \frac{32 \mathrm{~kg}}{85 \mathrm{~kg}}=0.565 \mathrm{~m}=56.5 \mathrm{~cm} 150 \mathrm{~cm}+56.5 \mathrm{~cm}=206.5 \mathrm{~cm} . \text { (znači nema frke od koronavirusa) }

Vježba

Na njihaljci su otac i sin. Masa oca je 80 \mathrm{~kg}, a dječaka 40 \mathrm{~kg}. Ako je dječak na kraju njihaljke i na udaljenosti 120 \mathrm{~cm} od oslonca na kolikoj udaljenosti treba sjediti otac da bi se mogli uspješno njihati? Rezultat: \quad 60 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na njihaljci su otac i sin. Masa oca je 85 kg, a dječaka 32 kg. Ako je dječak na kraju njihaljke i na udaljenosti 150 cm od oslonca na kolikoj udaljenosti treba sjediti otac da bi se mogli uspješno ...
Na vodoravnoj podlozi leže dva tijela masa 0.2 kg i 0.3 kg međusobno povezana laganom niti. Predmeti su također preko kolotura na uglu podloge spojeni s tijelom mase 0.6 kg. Izračunajte akceleraciju...
Na dva nepomična tijela masa m i 4 ⋅ m počinje djelovati jednaka sila F na putu s. Koliki je omjer kinetičkih energija na kraju puta s? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Na dva nepomična tijela masa m i 4 ⋅ m počinje djelovati jednaka sila F na putu s. Koliki je omjer brzina tijela na kraju puta s? A. $\frac{v_{1}}{v_{2}}=1$ B. $\frac{v_{1}}{v_{2}}=2$ $C . \frac{v_...
Na vodoravnom dijelu puta duljine 3 km brzina automobila poveća se sa 36 km/h na 72 km/h. Ako je masa automobila 1.5t, a koeficijent trenja između automobilskih guma i puta iznosi 0.02, izračunajte ...
Na vagonu je smješten top iz kojeg treba ispaliti granatu. Za koliko će se promijeniti brzina vagona zbog ispaljivanja granate, ako je cijev topa nagnuta pod kutom od 60^(∘) u odnosu na smjer gibanj...
Na dva nepomična tijela masa m i 4 ⋅ m počinje djelovati jednaka sila F na putu s. Koliki je omjer kinetičkih energija na kraju puta s?