Kolika je centrifugalna akceleracija na obodu bubnja perilice ako je promjer bubnja 0.4 m. Perilica rotira frekvencijom 600 okretaja u minuti.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

2 \cdot \mathrm{r}=0.4 \mathrm{~m} \Rightarrow \mathrm{r}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~N}=600, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{a}_{\mathrm{cf}}=? Vrtnja (rotacija) je gibanje tijela oko nepomične osi koja prolazi kroz tijelo ili leži izvan njega. Frekvencija je broj okretaja u sekundi, a računa se po formuli v=\frac{N}{t} gdje je \mathrm{N} broj okretaja, \mathrm{t} vrijeme. Pri kružnom gibanju brzina stalno mijenja smjer. Promjenu smjera brzine uzrokuje centripetalna sila. Ona tijelu daje centripetalnu (radijalnu) akceleraciju usmjerenu prema središtu kružnice. a_{c p}=4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot v^{2} \quad, \quad a_{c p}=r \cdot \omega^{2} gdje je r polumjer kružnice, v frekvencija, \omega kutna brzina. U sustavu koji se giba po kružnici pojavljuje se centrifugalna sila koja tijelu daje centrifugalnu akceleraciju a_{c f}=4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot v^{2} \quad, \quad a_{c f}=r \cdot \omega^{2} Kutna brzina \omega mjeri se u rad / s i određena je izrazom \omega=\frac{2 \cdot \pi \cdot N}{t} 1.inačica \left.v=\frac{N}{t} \quad a_{c f}=4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot v^{2} } \end{array}\right\} \Rightarrow a_{c f}=4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot\left(\frac{N}{t}\right)^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot 0.2 m \cdot\left(\frac{600}{60 s}\right)^{2}=789.57 \frac{m}{s} 2.inačica \omega=\frac{2 \cdot \pi \cdot N}{t} \quad \Rightarrow a_{c f}=r \cdot\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot N}{t}\right)^{2}=0.2 \mathrm{~m} \cdot\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot 600}{60 \mathrm{~s}}\right)^{2}=789.57 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}

Vježba

Kolika je centrifugalna akceleracija na obodu bubnja perilice ako je promjer bubnja 0.6 \mathrm{~m}. Perilica rotira frekvencijom 660 okretaja u minuti. Rezultat: \quad 1433.07 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Astronauti se pripremaju na velike akceleracije u specijalnim centrifugama. S koliko okretaja u minuti mora raditi takva centrifuga da bi njezina akceleracija bila 12 g ? Polumjer okretaja je 7.0 m....
Astronauti se privikavaju na velike akceleracije u specijalnim centrifugama. a) S koliko okretaja u sekundi mora raditi takva centrifuga da bi njezina akceleracija bila 12 . g? Polumjer okre...
Za koliki se kut otkloni centrifugalni regulator ako je štap na kojemu je uteg učvršćen dugačak 200 mm, a regulator se okrene 90 puta u minuti? (g=9.81 m/s²)
Kolika je centripetalna akceleracija čovjeka koji se okreće na vrtuljku, ako nagib užeta sjedišta zatvara kut od 30^(∘) s obzirom na vertikalu? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Kolika je akceleracija slobodnog pada na ekvatoru ako je sekundno njihalo dugo 99.103 cm ?
Kolika je brzina tijela ako bačeno vertikalno uvis postigne najviši domet 20 m na Veneri i na Zemlji? Nađite omjer tih brzina. (ubrzanje slobodnog pada na Veneri g₁ = 8.86 m/s², ubrzanje slobodnog p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana