Koliko okreta u minuti čine kotači vagona kada vlak vozi brzinom 80 km/h. Promjer kotača je 0.75 m. A. $410 \frac{o k r}{\min }$ B. $487 \frac{o k r}{\min }$ C. $503 \frac{o k r}{\min }$ D. $566 \frac{o k r}{\min }$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}=80 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[80: 3.6]=22.22 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad 2 \cdot \mathrm{r}=0.75 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{n}=? Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom praveu. Frekvencija f je broj ophoda (okretaja kad se radi o rotaciji) u sekundi. U tehničkoj se praksi broj okretaja obično računa po minuti, označava sa n i izražava jedinicom [n]=\frac{o k r}{\min } Očito je: \begin{aligned} & \varphi=2 \cdot \pi \cdot N \\ & \varphi=\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^{2} } \\{\varphi=2 \cdot \pi \cdot N} &{\left.\Rightarrow[N=1] \Rightarrow \begin{array}{c}\varphi=\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^{2} \\\varphi=2 \cdot \pi\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^{2}=2 \cdot \pi \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^{2}=2 \cdot \pi / \cdot \frac{2}{\alpha} \Rightarrow t^{2}=\frac{4 \cdot \pi}{\alpha} \Rightarrow t \frac{2}{\alpha}=\frac{4 \cdot \pi}{\alpha} / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow t=\sqrt{\frac{4 \cdot \pi}{\alpha}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow t=2 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}=2 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{30 \frac{\mathrm{rad}}{2}}}=0.65 \mathrm{~s} . \end{aligned} n=60 \cdot f \text {. } Kutna brzina \omega i broj okretaja po sekundi f povezani su u formuli: \omega=2 \cdot \pi \cdot f, a linearna brzina v i kutna brzina \omega: \left.\begin{array}{c} v=\omega \cdot r \Rightarrow v=2 \cdot \pi \cdot f \cdot r \Rightarrow f=\frac{v}{2 \cdot r \cdot \pi} . \\ \left.f=\frac{v}{2 \cdot r \cdot \pi}\right\} \Rightarrow n=60 \cdot \frac{v}{2 \cdot r \cdot \pi}=60 \cdot \frac{22.22 \frac{m}{s}}{0.75 m \cdot \pi}=566 \frac{o k r}{\min } . \\ n=60 \cdot f \end{array}\right\} \Rightarrow Odgovor je pod D. Vježba 286 Koliko okreta u minuti čine kotači vagona kada vlak vozi brzinom 160 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Promjer kotača je 0.75 \mathrm{~m}. A. 1132 \frac{o k r}{\min } B .1170 \frac{o k r}{\min } C. 1050 \frac{o k r}{\min } D. 966 \frac{o k r}{\min } \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliko okreta u minuti čine kotači vagona kada vlak vOzi brzinom 80 km/h ? Promjer kotača iznosi 80 cm.
Koliko okreta u minuti čine kotači vagona kada vlak vozi brzinom 80 km/h. Promjer kotača je 0.75 m. A. $410 \frac{o k r}{\min }$ B. $487 \frac{o k r}{\min }$ C. $503 \frac{o k r}{\min }$ D. $566 \f...
Koliko okreta u minuti učine kotači vagona kada vlak vozi brzinom 108 km/h ? Promjer kotača je 0.74 m.
Automobil se giba brzinom 108 km/h. Koliko okreta u minuti napravi njegov kotač, ako mu je polumjer 36 cm ? A. 796 B.769 C. 756 D. 567 E. 675
Uteg privezan na nit duljine 30 cm opisuje u horizontalnoj ravnini kružnicu polumjera 15 cm. Koliko okreta u minuti izvrši uteg pri kruženju? (g=9.81 m/s²)
Gramofonska ploča okreće se 33 puta u minuti, a treba joj 20 s da se zaustavi nakon isključenja gramofona. Koliko okreta napravi ploča prije negoli se zaustavi? (Pretpostavite jednoliko usporeno gib...
Kolika je centripetalna akceleracija tijela koje jednoliko gibajući se po kružnici polumjera 1.6 m napravi 120 okreta u minuti? Kolika mu je pritom obodna brzina?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana