Kotač zamašnjak opsega 16 metara načini u minuti 50 okretaja. Koliki put prevali točka na obodu zamašnjaka u jednoj sekundi? A. 67 m B. 22 m C. 7% D. 13.3 m


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{O}=16 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{f}=50 \mathrm{okr} / \min =[50: 60]=\frac{5}{6} s-1, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=? Jednoliko pravocrtno gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=v \cdot t \text {, } gdje je s put tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo stalnom, konstantnom brzinom va vrijeme t. Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Frekvencija f je broj ophoda (okretaja kad se radi o rotaciji) u sekundi. Kutna brzina \omega i broj okretaja po sekundi f povezani su u formuli: \omega=2 \cdot \pi \cdot f, a linearna brzina v i kutna brzina \omega: v=\omega \cdot r \Rightarrow v=2 \cdot \pi \cdot f \cdot r . Kružnica je skup svih točaka u ravnini jednako udaljenih od zadane točke (središta). Polumjer ili radijus je dužina koja spaja središte kružnice s bilo kojom točkom kružnice. Duljina polumjera označava se slovom \mathrm{r}. Opseg kružnice polumjera r iznosi: s=v \cdot t \Rightarrow s=\omega \cdot r \cdot t \Rightarrow s=2 \cdot \pi \cdot f \cdot r \cdot t \Rightarrow s=(2 \cdot r \cdot \pi) \cdot f \cdot t \Rightarrow s=O \cdot f \cdot t= =16 m \cdot \frac{5}{6} \frac{1}{s} \cdot 1 s=13.3 m Odgovor je pod D. Vježba 287 Kotač zamašnjak opsega 16 metara načini u minuti 50 okretaja. Koliki put prevali točka na obodu zamašnjaka u dvije sekunde? A. 18.4 m B .26 .7 m C. 22.6 \mathrm{~m} D. 20.5 \mathrm{~m} Rezultat: B .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kotač zamašnjak motora izvrši rad od 392.4 J za vrijeme dok mu kutna brzina padne od 600 na 580 okretaja u minuti. Koliki je moment tromosti kotača?
Kotač zamašnjak motora obavi rad 392.4 J za vrijeme dok mu kutna brzina padne od 600 na 580 okretaja u minuti. Koliki je moment tromosti kotača?
Kotač zamašnjak benzinskog motora obavi rad od 392.4 J za vrijeme dok mu kutna brzina padne od 600 na 580 okret u minuti. Koliki je moment tromosti kotača?
Kotač zamašnjak jednoliko povećava brzinu okretaja te nakon 10 sekundi ima 720 okreta u min. Izračunaj kutnu akceleraciju i linearnu akceleraciju točke koja je 1 m udaljena od središta zamašnjaka. ...
Kotač, koji se vrti brzinom 480 okretaja u minuti, počinje se zaustavljati jednoliko usporeno. Koliki je ukupni broj okretaja kotača pri zaustavljanju ako se zaustavi za 0.5 minuta?
Kotač se giba jednoliko usporeno. Koliko okretaja načini tijelo tijekom jedne minute ako mu se frekvencija okretanja u tom razdoblju smanji s 5 Hz na 3 Hz ?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana