Odredite ukupnu akceleraciju čestice koja se giba po kružnici polumjera 30 cm u trenutku kad je kutna brzina 3rad/s, a kutna akceleracija 4rad/s².


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}=30 \mathrm{~cm}=0.3 \mathrm{~m}, \quad \omega=3 \mathrm{rad} / \mathrm{s}, \quad \alpha=4 \mathrm{rad} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{a}=? Pri nejednolikom kruženju materijalne točke iznos obodne brzine nije konstantan, već se i on kao i smjer kruženja mijenja s vremenom. Promjena iznosa brzine određena je tangencijalnom, a promjena smjera radijalnom akceleracijom. Pri nejednolikom kružnom gibanju (ili bilo kojem krivocrtnom) postoji i radijalna i tangencijalna akceleracija. Centripetalna (radijalna) akceleracija \overrightarrow{a_{r}} ima smjer prema središtu kružnice. Nastaje promjenom smjera brzine v. Centripetalnu (radijalnu) akceleraciju možemo izraziti pomoću više izraza: a_{r}=\frac{v^{2}}{r} \quad, \quad a_{r}=r \cdot \omega^{2} \quad, \quad a_{r}=v \cdot \omega gdje je r polumjer kružnice, v obodna (linearna) brzina, \omega kutna brzina. Tangencijalna akceleracija a_{t} zbog promjene veličine brzine v, odnosno promjene iznosa kutne brzine \omega iznosi: a_{t}=\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad, \quad a_{t}=r \cdot \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \quad, \quad a_{r}=r \cdot \alpha gdje je \alpha kutna akceleracija. Komponente ukupne akceleracije \begin{gathered} \Rightarrow a=\sqrt{r^{2} \cdot\left(\omega^{4}+\alpha^{2}\right)} \Rightarrow a=\sqrt{r^{2}} \cdot \sqrt{\omega^{4}+\alpha^{2}} \Rightarrow a=r \cdot \sqrt{\omega^{4}+\alpha^{2}}= \\ =0.3 \mathrm{~m} \cdot \sqrt{\left(3 \frac{1}{s}\right)^{4}+\left(4 \frac{1}{s^{2}}\right)^{2}}=2.95 \frac{\mathrm{m}}{s^{2}} . \end{gathered} Vježba 288 Odredite ukupnu akceleraciju čestice koja se giba po kružnici polumjera 40 \mathrm{~cm} u trenutku kad je kutna brzina 2 \mathrm{rad} / \mathrm{s}, a kutna akceleracija 5 \mathrm{rad} / \mathrm{s}^{2}. Rezultat: \quad 2.56 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo je izbačeno početnom brzinom v₀ = 300 m/s pod kutom elevacije α = 50^(∘) prema horizontalnoj podlozi. Ubrzanje slobodnog pada je g = 9.81 m/s². Odredite: a) maksimalnu visinu tijela b)...
Odredite ukupnu promjenu standardne slobodne energije pretvorbe fosfoenolpiruvata u laktat, ako su poznate promjene standardne slobodne energije za reakcije: pretvorba fosfoenolpiruvata u piruvat izno...
Poštovani, trebao bih pomoć iz riješavanja kemije. Pošto sam vanredan student i pošto nisam imao kemiju od OŠ imam problema malo sa njom. Molio bih odgovor na ova pitanja: 1. Kao produkt alkoholnog vr...
Pozdrav! Mučim se malo s par zadataka iz ph, puferi i indikatori pa ako možete izdvojiti vremena da mi pomognete. 1. Izračunajte pH otopine dobivene miješanjem 16cm^3 0,16 mol/dm^3 NaOH, 15 cm^3 0,32 ...
Na kotač u obliku diska polumjera 25 cm, koji može rotirati oko osi O, počinje djelovati stalna tangencijalna sila od 2 N i za 20 s kutna brzina naraste od nule do 3 ⋅ πs⁻¹. Odredite: - moment ...
Cetiri otpornika čine stranice kvadrata. Dva i dva otpornika jednaka su. Ukupni otpor na krajevima jedne dijagonale iznosi 1Ω, a na krajevima druge dijagonale 2Ω. Odredite vrijednost otpora u spoju....

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana