Koliku snagu troši potrošač priključen na napon 5 V, ako njime teče struja jakosti 200 mA ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Snagu električne struje možemo računati po formuli: \mathrm{P}=\mathrm{U} \cdot \mathrm{I} a 200 \mathrm{~mA} moramo pretvoriti u ampere. Budući da je 1 \mathrm{~A}=1000 \mathrm{~mA}, moramo dijeliti s 1000 . \mathrm{U}=5 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=200 \mathrm{~mA}=0.2 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{P}=? \mathrm{P}=\mathrm{U} \cdot \mathrm{I}=5 \mathrm{~V} \cdot 0.2 \mathrm{~A}=1 \mathrm{~V} \cdot \mathrm{A}=1 \mathrm{~W} Potrošač troši snagu 1 \mathrm{~W} (wat).

Vježba

Koliku snagu troši potrošač priključen na napon 2 \mathrm{~V}, ako njime teče struja jakosti 400 \mathrm{~mA} ? Rezultat: 0.8 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?
Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?
Dvije električne žarulje spojene su paralelno u strujni krug. Otpor prve žarulje je 360Ω, a druge 240Ω. Koja od njih troši veću snagu i koliko puta? A. 1.5 B. 0.8 C. 2.2 D. 2.5
Zavojnica omskog otpora 10Ω i induktivnosti L priključena je na izmjenični napon 127 V frekvencije 50 Hz. Kolika je induktivnost zavojnice ako troši snagu 400 W, a fazni pomak između napona i jakost...
Koliki je stupanj korisnog djelovanja η automobila koji troši 6 litara benzina na sat, razvijajući pri tome snagu od 23 kW ? Specifična toplina izgaranja benzina je 4.6 ⋅ 10⁷ J/kg, a gustoća benzina...
Zavojnica induktiviteta 40mH i omskog otpora 20Ω spojena je na gradsku mrežu 220 V. Kolika se snaga troši u zavojnici? (v=50 Hz)