Koliki otpor ima potrošač kojim teče struja 0.5 mA, ako je napon na krajevima potrošača 30 V?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Koristimo Ohmov zakon. \mathrm{I}=0.5 \mathrm{~mA}=0.0005 \mathrm{~A} \begin{aligned} &\mathrm{U}=30 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}=? \\ &I=\frac{U}{R} \Rightarrow R=\frac{U}{I}=\frac{30 \mathrm{~V}}{0.0005 \mathrm{~A}}=60000 \Omega=60 \mathrm{k} \Omega . \end{aligned} Potrošač ima otpor 60 \mathrm{k} \Omega. Vježba 003 Koliki otpor ima potrošač kojim teče struja 0.4 \mathrm{~mA}, ako je napon na krajevima potrošača 20 \mathrm{~V} ? Rezultat: 50 \mathrm{k} \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
Snage na dvama različitim vanjskim otporima R₁ i R₂ priključena na izvor unutarnjeg otpora r jednake su. Koliki je otpor r? A. r = R₁ ⋅ R₂ B. r = R₁ + R₂ $C . r=\sqrt{R_{1}+R_{2}}$ D. $r=\sqrt{R_{1}...
Dva otpornika, s otporima R₁ = 10ΩiR₂ = 40Ω, spojena su u paralelu i priključena na izvor napona. Napon na krajevima otpornika iznosi U = 200 V. a) Koliki je ukupni električni otpor? b) Koli...
Koliki je otpor ugljene niti pri temperaturi 1600^(∘)C ako pri 0^(∘)C ima duljinu 50 cm i presjek 0.2 mm²? (električna otpornost ugljena ρ = 0.415 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m, termički koeficijent otpora ugljena α...
Koliki je otpor ugljene niti pri temperaturi 1600^(∘)C ako pri 0^(∘)C ima duljinu 50 cm i presjek 0.2 mm²? (električna otpornost ugljena ρ = 0.415 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m, termički koeficijent otpora ugljena α...