Tri otpornika, svaki 10Ω, spojeni su serijski. Kolika jakost struje teče krugom ako je priključen na napon 30 V ?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

Ukupni otpor tri serijski spojena otpornika računa se po formuli R=R_{1}+R_{2}+R_{3} . Jakost struje naći ćemo iz Ohmovog zakona. \mathrm{R}_{1}=\mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{3}=10 \Omega, \quad \mathrm{U}=30 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=? Ukupni otpor je: \begin{gathered} \mathrm{R}=\mathrm{R}_{1}+\mathrm{R}_{2}+\mathrm{R}_{3}=3 \cdot 10 \Omega=30 \Omega \\ I=\frac{U}{R}=\frac{30 V}{30 \Omega}=1 A \end{gathered} Jakost struje je 1 A. Vježba 004 Četiri otpornika, svaki 15 \Omega, spojeni su serijski. Kolika jakost struje teče krugom ako je priključen na napon 120 \mathrm{~V} ? Rezultat: 2 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tri otpornika otpora R₁ = 200Ω, R₂ = 400Ω, R₃ = 600Ω serijski su spojeni u strujni krug. Na svakom od otpornika razvija se određena snaga P. Poredajte snage razvijene na tim otpornicima po veličini....
Tri otpornika čiji su otpori R₁ = 200Ω, R₂ = 400Ω, R₃ = 800Ω povezani su: a) serijski b) usporedno (paralelno). Koliki su im ukupni otpori?
U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika. [] ...
U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika. [] ...
Tri otpora 2Ω, 3Ω i 5Ω vezani su u seriju na izvor napona 10 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 5Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 300J B. 250 J C. 320 J D. 500...
Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 30μF spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Koliki najmanji osigurač trebamo apotrijebiti, a da ne pregori?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana