Otpor niti u žarulji je 500Ω. Kolika je struja u strujnom krugu kad je uključena jedna žarulja, a kolika kad se uključi pet takvih žarulja usporedno na napon od 200 V?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}=500 \Omega, \quad \mathrm{U}=200 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=? Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} Jakost struje u vodiču razmjerna je naponu između dyiju točaka vodiča. Vodiče možemo spajati u seriju i usporedno (paralelno). Ukupni otpor \mathrm{R} što ga pruža n vodiča spojenih usporedno (u paralelu) možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} . Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor \mathrm{R} što ga pruža pet vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza Ako je u strujni krug napona U uključena jedna žarulja otpora R struja u strujnom krugu je: I=\frac{U}{R}=\frac{200 \mathrm{~V}}{500 \Omega}=0.4 \mathrm{~A} . Kada je u strujni krug usporedno uključeno pet žarulja, svaka otpora R, ukupni otpor R_{u} tog kruga iznosi \frac{1}{R_{u}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R} \Rightarrow \frac{1}{R_{u}}=\frac{5}{R} \Rightarrow R_{u}=\frac{R}{5}=\frac{500 \Omega}{5}=100 \Omega, a struja u strujnom krugu je: I=\frac{U}{R_{u}}=\frac{200 \mathrm{~V}}{100 \Omega}=2 \mathrm{~A}

Vježba

Otpor niti u žarulji je 1000 \Omega . Kolika je struja u strujnom krugu kad je uključena jedna žarulja, a kolika kad se uključi pet takvih žarulja usporedno na napon od 200 \mathrm{~V} ? Rezultat: \quad 0.2 \mathrm{~A}, 1 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na grlu žarulje s volframovom niti piše 220 V/150 W. Koliki je otpor niti te žarulje pri sobnoj temperaturi (20^(∘)C) ako je temperatura užarene niti 2500^(∘)C?( temperaturni koeficijent otpora pri ...
Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene žaruljice Ž₁ i Ž₂ te promjenjivi otpornik, kao što je prikazano na crtežu. Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti žaruljica k...
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
Koliki je otpor ugljene niti pri temperaturi 1600^(∘)C ako pri 0^(∘)C ima duljinu 50 cm i presjek 0.2 mm²? (električna otpornost ugljena ρ = 0.415 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m, termički koeficijent otpora ugljena α...
Koliki je otpor ugljene niti pri temperaturi 1600^(∘)C ako pri 0^(∘)C ima duljinu 50 cm i presjek 0.2 mm²? (električna otpornost ugljena ρ = 0.415 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m, termički koeficijent otpora ugljena α...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana