U svijećnjaku priključenom na 220 V nalazi se 6 žarulja. Kad su upaljene, svaka ima otpor od 40Ω. Koliki je ukupni otpor i struja u tom strujnom krugu? Žarulje su spojene usporedno.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}=40 \Omega, \quad \mathrm{I}=? Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} . Jakost struje u vodiču razmjerna je naponu između dviju točaka vodiča. Vodiče možemo spajati u seriju i paralelno. Ukupni otpor R što ga pruža n vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} . Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor \mathrm{R} što ga pruža šest vodiča spojenih usporedno (u paralelu) možemo naći iz izraza Kada je u strujni krug usporedno uključeno šest žarulja, svaka otpora R, ukupni otpor R_{u} tog kruga iznosi \frac{1}{R_{u}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R} \Rightarrow \frac{1}{R_{u}}=\frac{6}{R} \Rightarrow R_{u}=\frac{R}{6}=\frac{40 \Omega}{6}=\frac{40 \Omega}{6}=\frac{20}{3} \Omega \text {, } a struja u strujnom krugu je: I=\frac{U}{R_{u}}=\frac{220 V}{\frac{20}{3} \Omega}=\frac{\frac{220}{1} V}{\frac{20}{3} \Omega}=\frac{660}{20} A=33 A

Vježba

U svijećnjaku priključenom na 220 \mathrm{~V} nalazi se 6 žarulja. Kad su upaljene, svaka ima otpor od 80 \Omega . Koliki je ukupni otpor i struja u tom strujnom krugu? Žarulje su spojene usporedno. Rezultat: \quad \frac{40}{3} \Omega, \frac{33}{2} A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
U homogenome magnetskom polju jakosti 8 ⋅ 10⁴ A/m nalazi se vodič duljine 20 cm, otpora 10Ω. Vodič je priključen na izvor elektromotornog napona 10 V unutarnjeg otpora 0.001Ω - Pri međusobnom djelov...
U zavojnici bez feromagnetske jezgre se promjenom jakosti struje sa 6 A na 2 A u vremenu 0.3 s inducira napon 2.8 V. Koliki će se napon inducirati ako se krug isključi u sljedećih 0.1 s?
U dno jezera zaboden je stup dug 4 m. Dio stupa dug 1 m nalazi se iznad površine vode. Nađi duljinu sjene stupa na dnu jezera ako sunčeve zrake padaju na površinu vode pod kutom 45^(∘). (indeks loma...
U baterijskoj svjetiljci upotrebljava se konkavno zrcalo. Gdje u svjetiljci treba postaviti žaruljicu kako bi nastao paralelan snop svjetlosti? A. u tjeme zrcala B. u Žarište zrcala C. u centar zak...
U prirodnom uranu nalazi se 0.7%²³⁵U, a preostalo je ²³⁸U. Oba se raspadaju i to s vremenima poluraspada od 7.2 ⋅ 10⁸ godina i 4.5 ⋅ 10⁹ godina. Kolika je starost svemira ako je pri stvaranju elemen...