Kolika je duljina niti njihala ako mu je frekvencija 4 Hz ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

v=4 \mathrm{~Hz}=4 \mathrm{~s}^{-1}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad 1=? Matematičko njihalo je njihalo (zamišljeno) koje ima nerastegljivu nit bez mase i kojega je masa kuglice koja njiše koncentrirana u jednoj točki. Uz male amplitude takvo njihalo izvodi harmoničke titraje. Vrijeme jednog titraja matematičkog njihala jest T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} gdje je l duljina njihala, a g akceleracija slobodnog pada. Budući da između frekvencije v i periode T postoji veza, možemo pisati v \cdot T=1 \Rightarrow\left\{\begin{array}{l} v=\frac{1}{T} \\ T=\frac{1}{v} \end{array}\right. Perioda je: T=\frac{1}{v}=\frac{1}{4 H z}=\frac{1}{4} \frac{1}{s^{-1}}=0.25 \mathrm{~s} Iz formule za periodu izračunamo duljinu 1: \begin{gathered} T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} /^{2} \Rightarrow T^{2}=4 \pi^{2} \frac{l}{g} / \cdot g \Rightarrow g \cdot T^{2}=4 \pi^{2} \cdot l /: 4 \pi^{2} \Rightarrow l=\frac{g \cdot T^{2}}{4 \pi^{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow l=g \cdot \frac{T^{2}}{4 \pi^{2}}=\left[\frac{a^{2}}{b^{2}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{2}\right]=g \cdot\left(\frac{T}{2 \pi}\right)^{2}=9.81 \frac{m}{s} \cdot\left(\frac{0.25 s}{2 \cdot 3.14}\right)^{2}=0.0155 \mathrm{~m}=1.55 \mathrm{~cm} . \end{gathered}

Vježba

Kolika je duljina niti njihala ako mu je frekvencija 8 \mathrm{~Hz} ? Rezultat: \quad 0.00389 \mathrm{~m}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je duljina zamišljene dijamantne niti mase 1,025 g, koja je građena od atoma nanizanih na pravac? Atomski polumjer dotičnih atoma iznosi 77,2 pm. Kolika je masa opisane niti u karatima, ako jed...
Nit dugačka 1.2 m ima učvršćene krajeve. Na niti se uočavaju 3 trbuha. Brzina širenja vala u niti je 8 m/s. Kolika je valna duljina nastalog stojnog vala?
Pripremam se za županijsko natjecanje i putem sam naletio na neka pitanja.Bio bih Vam jako zahvalan kada biste mi odgovorili i to što brže pošto je županijsko već za 3 dana. 1.Koliki volumen 36%-tne ...
Na konopcu duljine 1 visi uteg težine G. Premjestimo konopac u horizontalan položaj i ispustimo ga. Kolika je napetost niti kad uteg opet prođe vertikalnim položajem?
Na konopcu duljine r visi uteg težine G. Premjestimo konopac u horizontalan položaj i ispustimo ga. Kolika je napetost niti kad uteg opet prođe vertikalnim položajem?
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad prolazi ravnotežnim položajem? (ubrzanje slobodnog pa...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana