Odredi konstantu opruge ako je na nju obješen uteg mase 100 g koji učini 10 titraja u 2 sekunde.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=100 \mathrm{~g}=[100: 1000]=0.1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{n}=10, \quad \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{k}=? Frekvencija je broj ophoda (ili titraja) u jedinici vremena (u 1 sekundi). Iz frekvencije lako nađemo period: v=\frac{n}{t}=\frac{10}{2 \mathrm{~s}}=5 \mathrm{~s}^{-1}=5 \mathrm{~Hz} \Rightarrow T=\frac{1}{v}=\frac{1}{5 \mathrm{~Hz}}=\frac{1}{5} \frac{1}{\mathrm{~s}^{-1}}=0.2 \mathrm{~s} . Perioda titranja je: \begin{gathered} T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} /^{2} \Rightarrow T^{2}=4 \pi^{2} \frac{m}{k} / \cdot k \Rightarrow k \cdot T^{2}=4 \pi^{2} \cdot m /: T^{2} \Rightarrow k=\frac{4 \pi^{2} \cdot m}{T^{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow k=m \cdot \frac{4 \pi^{2}}{T^{2}}=\left[\frac{a^{2}}{b^{2}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{2}\right]=m \cdot\left(\frac{2 \pi}{T}\right)^{2}=0.1 \mathrm{~kg} \cdot\left(\frac{2 \cdot 3.14}{0.2 \mathrm{~s}}\right)^{2}=98.60 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^{2}}=98.60 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} . \end{gathered}

Vježba

Odredi konstantu opruge ako je na nju obješen uteg mase 200 g koji učini 10 titraja u 2 sekunde.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 2 kg vuče se po horizontalnoj površini pomoću elastične opruge konstante elastičnosti 200 N/m. Odredi faktor trenja, ako je gibanje jednoliko, a opruga se izduži 2 cm. (g=10 m/s²)
Kolica mase 80 kg, brzine 4 m/s, zaustave se sabijajući dugu oprugu za 40 cm. Odredi konstantu opruge.
Uteg mase 200 g titra amplitudom A = 10 cm i periodom T = 0.5 s. Odredi: a) konstantu opruge b) maksimalnu brzinu c) kinetičku energiju utega.
Odredi vrijeme poluraspada radioaktivne tvari koja ima konstantu raspada λ = 3.8 ⋅ 10⁻³ s⁻¹.
Odredi valnu duljinu elektrona koji je prešao razliku potencijala 1 V. (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Odredi glavni kvantni broj pobuđenog stanja atoma vodika ako pri prijelazu u osnovno stanje emitira foton valne duljine 97.25 nm. (Rydbergova konstanta R = 1.097 ⋅ 10⁷ m⁻¹ ) $$ \begin{array}{lll...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana