Njihalo ima duljinu 50 cm i periodu T₁, a drugo njihalo duljinu 70 cm i periodu T₂. Ne računajući T₁ i T₂ odredi duljinu njihala koje ima periodu T₁ + T₂.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1_{1}=50 \mathrm{~cm}, \quad 1_{2}=70 \mathrm{~cm}, \quad 1=? Iz formula za periode: T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad T_{1}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l_{1}}{g}}, \quad T_{2}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l_{2}}{g}} postavimo uvjet:

Vježba

Njihalo ima duljinu 30 \mathrm{~cm} i periodu \mathrm{T}_{1}, a drugo njihalo duljinu 120 \mathrm{~cm} i periodu \mathrm{T}_{2}. Ne računajući \mathrm{T}_{1} i \mathrm{T}_{2} odredi duljinu njihala koje ima periodu \mathrm{T}_{1}+\mathrm{T}_{2}. Rezultat: \quad 270 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jedno matematičko njihalo ima titrajno vrijeme 4 s, a drugo 3 s. Koliko je titrajno vrijeme matematičkog njihala čija je duljina jednaka zbroju duljina ta dva njihala?
Sat s matematičkim njihalom zaostaje 3 minutena dan. Za koliko postotaka treba smanjiti duljinu njihala da sat ide točno?
Sat s matematičkim njihalom ide naprijed 3 minute na dan. Za koliko postotaka treba produljiti duljinu njihala da sat ide točno?
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. a) Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? b) Kol...
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? (g=9.81 m/s²)
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Kolika će biti kinetička energija kugle njihala u času kad prolazi najnižom točkom ako smo njihalo ispustili iz horizontaln...