Kuglica jednostavnog njihala duljine 1 = 1.5 m izvedena je iz ravnotežnog položaja u točku A, a zatim puštena. Ispod objesišta njihala postavljen je tanak štap na udaljenosti $\frac{1}{2} \cdot l$ okomito na ravninu titranja. Odredi periodu titranja njihala.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

l=1.5 \mathrm{~m}, \quad l_{1}=l=1.5 \mathrm{~m}, \quad l_{2}=\frac{1}{2} \cdot l=0.75 \mathrm{~m}, \quad g=9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}, \quad T=? Pretpostavimo da su amplitude njihala male, a trenje zanemarimo. Njihalo napravi polovicu titraja sa dužinom 1_{1} za vrijeme poluperiode \frac{1}{2} \cdot T_{1} . Drugu polovicu titraja njihalo napravi sa dužinom l_{2} za vrijeme poluperiode \frac{1}{2} \cdot T_{2} . Vrijednosti tih poluperioda su: \left\{\begin{array}{l} \frac{1}{2} \cdot T_{1}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l_{1}}{g}}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}, \\ \frac{1}{2} \cdot T_{2}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l_{2}}{g}}=\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{2} \cdot l}{g}}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{2 \cdot g}} \end{array}\right. Ukupna perioda njihala je: T=\frac{1}{2} \cdot T_{1}+\frac{1}{2} \cdot T_{2}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}+\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{2 \cdot g}}=\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)= \begin{aligned} & =\pi \cdot \sqrt{\frac{1.5 m}{9.81 \frac{m}{s}}} \cdot\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2.1 s . \end{aligned}

Vježba

Kuglica jednostavnog njihala duljine 1=6 \mathrm{~m} izvedena je iz ravnotežnog položaja u točku A, a zatim puštena. Ispod objesišta njihala postavljen je tanak štap na udaljenosti \frac{1}{2} \cdot l okomito na ravninu titranja. Odredi periodu titranja njihala. Rezultat: \quad 4.2 \mathrm{~s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kuglica jednostavnog njihala duljine 1 = 1.5 m izvedena je iz ravnotežnog položaja u točku A, a zatim puštena. Ispod objesišta njihala postavljen je tanak štap na udaljenosti $\frac{1}{2} \cdot l$ o...
Kuglica koja visi na niti duljine 50 cm opisala je luk 20 cm. Nađi pripadni kut α, izražen u radijanima i stupnjevima, što ga je opisala nit njihala.
Kuglica mase 200 g i brzine 2 m/s udara u kuglicu mase 150 g koja visi na niti duljine 40 cm. Za koliko će se nit otkloniti od vertikale nakon sudara, ako je sudar bio elastičan? (g=10 m/s²)
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad prolazi ravnotežnim položajem? (ubrzanje slobodnog pa...
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad se nalazi 5 cm više od ravnotežnog položaja? (ubrzanj...
Kuglica mase 10 g pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? (g=9.81...
Kuglica pada sa visine 1 m na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Za koliko se promijeni brzina kuglice pri odbijanju od ploče? (g=9.81 m/s²) ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana