Koliki su amplituda, frekvencija i brzina širenja vala, ako je $$ y(x, t)=2 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(12.57 \cdot t-0.628 \cdot \frac{x}{\mathrm{~cm}}\right) ? $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

y(x, t)=2 \mathrm{~cm} \cdot \sin (12.57 \cdot t-0.628 \cdot x), \quad \mathrm{Y}_{0}=?, \quad \mathrm{v}=?, \quad \mathrm{v}=? Valna duljina je udaljenost dviju najbližih točaka vala koje titraju u istoj fazi. Vrijede formule: \lambda=\mathrm{v} \cdot T \quad, \quad \lambda=\frac{\mathrm{v}}{v} \quad, \quad v=\frac{1}{T} gdje je \lambda valna duljina, v brzina širenja vala, T perioda titranja, v frekvencija titranja. Elongaciju y koje god točke koja se nalazi na udaljenosti x od izvora vala u bilo koje vrijeme t možemo naći iz jednadžbe vala: y=Y_{0} \cdot \sin 2 \pi \cdot\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \Rightarrow y=Y_{0} \cdot \sin \left(\frac{2 \pi}{T} \cdot t-\frac{2 \pi}{\lambda} \cdot x\right), gdje je Y_{0} amplituda vala, t vrijeme, T period titranja, \lambda valna duljina, x udaljenost promatrane točke od izvora vala. \left.\begin{array}{c} y=Y_{0} \cdot \sin \left(\frac{2 \pi}{T} \cdot t-\frac{2 \pi}{\lambda} \cdot \frac{x}{\mathrm{~cm}}\right) \\ y=2 \mathrm{~cm} \cdot \sin (12.57 \cdot t-0.628 \cdot x) \\ \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{c} Y_{0}=2 \mathrm{~cm} \text { amplituda } \\ \Rightarrow \frac{2 \pi}{T}=12.57, \frac{2 \pi}{\lambda}=0.628 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} T=\frac{2 \pi}{12.57}=0.5 \mathrm{~s} \\ \lambda=\frac{2 \pi}{0.628}=10 \mathrm{~cm} \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow v=\frac{1}{T}=\frac{1}{0.5 \mathrm{~s}}=2 \mathrm{~Hz} \text { frekvencija } \\ \qquad \mathrm{v}=\lambda \cdot v=10 \mathrm{~cm} \cdot 2 \frac{1}{\mathrm{~s}}=20 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}} \text { brzina širenja vala } \end{array}\right\} .

Vježba

Koliki su amplituda, frekvencija i brzina širenja vala, ako je y(x, t)=3 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(12.57 \cdot t-0.628 \cdot \frac{x}{\mathrm{~cm}}\right) ? Rezultat: \quad Y_{0}=3 \mathrm{~cm} amplituda,v=2 H z frekvencija,v=20 \frac{\mathrm{cm}}{s} brzina širenja vala.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Neko tijelo harmonijski titra prema jednadžbi: 𝑦 = 5cmsin(4𝜋𝑠-1 𝑡 + 𝜋 2 ). Koliki su: početni fazni kut, period, frekvencija, kružna frekvencija i amplituda titranja? Odredite elongaciju u trenut...
Dva sinusna vala jednakih amplituda od 5.1 cm, te jednakih valnih duljina i frekvencija, šire se duž napete opruge u istom smjeru. Kolika je amplituda rezultantnog vala ako je stalna razlika u fazi ...
Dva izvora jednakih frekvencija razlikuju se razinom za 40 dB. Koliki je kvocijent amplituda titranja čestica?
Koliki put prevali u 1 sekundi čestica žice koja titra frekvencijom od 300 Hz ako je amplituda titranja 0.5 mm ?
Koliki će put prijeći oscilator u metrima za 4 s, ako je period njegovog osciliranja 500 ms, a amplituda je 12 mm?
Graf prikazuje brzinu u ovisnosti o vremenu titranja jednostavnog njihala. Kolika je amplituda titranja njihala? []