Koliko je naprezanje čelične žice duljine 1 m kada se rastegne 5 mm? (Youngov modul elastičnosti za čelik E = 210GPa )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=1 \mathrm{~m}, \quad \Delta 1=5 \mathrm{~mm}=5 \cdot 10^{-3} \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}=210 \mathrm{GPa}=2.1 \cdot 10^{11} \mathrm{~Pa}, \quad \mathrm{p}=? Hookeov zakon je zakonitost linearne elastičnosti deformacije tijela: \Delta l=\frac{1}{E} \cdot \frac{F \cdot l}{S} \Rightarrow \Delta l=\frac{1}{E} \cdot \frac{F \cdot l}{S} / \cdot \frac{E}{l} \Rightarrow E \cdot \frac{\Delta l}{l}=\frac{F}{S} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { tlak } \\ p=\frac{F}{S} \end{array}\right] \Rightarrow p=E \cdot \frac{\Delta l}{l} . Naprezanje čelične žice iznosi: p=E \cdot \frac{\Delta l}{l}=2.1 \cdot 10^{11} \mathrm{~Pa} \cdot \frac{5 \cdot 10^{-3}{ }_{m}}{1 \mathrm{~m}}=1.05 \cdot 10^{9} \mathrm{~Pa}=1.05 \mathrm{GPa}=1050 \mathrm{MPa} . Vježba 046 Koliko je naprezanje čelične žice duljine 2 \mathrm{~m} kada se rastegne 10 \mathrm{~mm} ? (Youngov modul elastičnosti za čelik E = 210 \mathrm{GPa} ) Rezultat: \quad 1050 \mathrm{MPa}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliko je naprezanje čelične žice duljine 1 m kada se rastegne 5 mm ? (Youngov modul elastičnosti za čelik E=210⋅10⁹ Pa)
Celina konzola kruznog presjeka duzine 1,5 m opterecena je na kraju silom od 5,2 kN. a dopusteno naprezanje je 40 MPa. Odredi promjer konzole u opasnom presjeku i stvarno naprezanje. Koliki je ku...
U sredini ulice, između dviju kuća udaljenih 12 m, na žici dugačkoj 14 m visi svjetiljka mase 5 kg. Kolika je sila naprezanja u učvršćenju užeta na kući? Računajte s ubrzanjem sile teže od 10 m/s². ...
Koliko je šećera potrebno odvagati kako bi se priredila 20%-tna otopina kuhinjskog šećera?Masa otapala iznosi 10g. a)Izračunajte potrebnu masu šećera b)Izračunaj množinsku i masenu koncentraciju, mola...
Koliko je metara žice namotano na svitku čiji je otpor 72Ω, ako je žica od bakra promjera 0.4 mm? (električna otpornost bakra ρ = 0.0175 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m )
Koliko je topline potrebno dovesti da se 2 kg olova zagrije od  − 5^(∘)C do 15^(∘)C, ako je specifični toplinski kapacitet olova 130 J/kgK ?