Jednadžba transverzalnog vala ima oblik $y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) .$ Odredite amplitudu vala, periodu vala, valnu duljinu vala, frekvenciju (učestalost) vala i brzinu vala.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{A}=?, \quad \mathrm{~T}=?, \quad \lambda=?, \quad v=?, \quad \mathrm{v}=? Jedan od načina prenošenja energije kroz prostor je valovito gibanje. Valovi koji se šire kroz elastična sredstva su mehanički valovi. Transverzalni val nastaje ako čestice koje prenose val titraju okomito na smjer širenja vala (na primjer, val na užetu). Valovito je gibanje periodičko prenošenje energije titranja od jednog mjesta na drugo. Pri transverzalnim valovima ta se energija prenosi okomito na smjer titranja. Valna duljina je udaljenost dviju najbližih točaka vala koje titraju u istoj fazi. Drugim riječima, to je udaljenost do koje se proširi val za vrijeme jednog titraja, tj. \lambda=\mathrm{y} \cdot \mathrm{T} \quad, \quad \lambda=\frac{\mathrm{v}}{v}, gdje je \lambda valna duljina, T perioda titraja, v frekvencija (učestalost), a v brzina širenja vala. Elongaciju y koje god točke koja se nalazi na udaljenosti x od izvora vala u bilo koje vrijeme t možemo naći iz jednadžbe vala y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) gdje je A amplituda vala, \frac{2 \cdot \pi \cdot x}{\lambda} zaostatak u fazi neke točke na udaljenosti x od izvora vala. - Amplituda vala iznosi: \left.\left.\begin{array}{l} y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \\ y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \\ y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { izravno } \\ \text { odčitamo } \\ \text { amplitudu } \end{array}\right] \Rightarrow A=4 \mathrm{~cm} - Perioda vala iznosi: \left.\left.\begin{array}{l} y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \\ y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { izravno } \\ \text { odčitamo } \\ y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) \end{array}\right\} \Rightarrow T=10 \mathrm{~s} . \\ \text { period } \end{array}\right\} \Rightarrow - Valna duljina vala iznosi: - Frekvencija (učestalost) vala iznosi: \left.\begin{array}{l} T=10 s \\ v=\frac{1}{T} \end{array}\right\} \Rightarrow v=\frac{1}{10 s}=0.1 \mathrm{~Hz} - Brzina vala iznosi: \left.\begin{array}{l} \lambda=60 \mathrm{~cm}, T=10 \mathrm{~s} \\ \mathrm{v}=\frac{\lambda}{T} \end{array}\right\} \Rightarrow \mathrm{v}=\frac{60 \mathrm{~cm}}{10 \mathrm{~s}}=6 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}} \begin{aligned} & y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \quad, \quad y=A \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda}\right) \end{aligned} Svaki od ova dva zapisa jednadžbe transverzalnog vala jednako je vrijedan, jer opisuje istu krivulju, ali svaki u drugom koordinatnom sustavu. Vježba 053 Jednadžba transverzalnog vala ima oblik y=4 em \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}-\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) . Odredite amplitudu vala, periodu vala, valnu duljinu vala, frekvenciju vala i brzinu vala. Rezultat: \quad \mathrm{A}=4 \mathrm{~cm}, \quad \mathrm{~T}=10 \mathrm{~s}, \quad \lambda=60 \mathrm{~cm}, \quad v=0.1 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{v}=6 \mathrm{~cm} / \mathrm{s} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jednadžba transverzalnog vala ima oblik $y=4 \mathrm{~cm} \cdot \sin 2 \pi\left(\frac{t}{10 \mathrm{~s}}+\frac{x}{60 \mathrm{~cm}}\right) .$ Odredite amplitudu vala, periodu vala, valnu duljinu va...
Jednadžba titranja materijalne točke mase 10 g ima oblik $x=5 \cdot \sin \left(\frac{\pi}{5} \cdot t+\frac{\pi}{4}\right) \mathrm{cm}$. Nađi maksimalnu silu koja djeluje na točku i ukupnu energiju...
Jednadžba harmoničkog titranja čestice kroz koju se širi val jest $x=5 \mathrm{~cm} \cdot \sin \frac{\pi \cdot t}{4 \mathrm{~s}} .$ Napiši jednadžbu vala ako je brzina njegova širenja 350 m/s.
Jednadžba harmoničkog titranja čestice kroz koju se širi val jest $x=5 \mathrm{~cm} \cdot \sin \frac{\pi \cdot t}{4 \mathrm{~s}}$. Napišite jednadžbu titranja za česticu koja je od izvora vala udalj...
Jednadžba koja opisuje harmoničko titranje neke točke glasi: $x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3 \mathrm{~s}} \cdot t+\pi\right) .$ Nađi vrijeme jednog titraja i najveću brzinu te točke....
Jednadžba koja opisuje harmonijsko titranje neke točke glasi $x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} \mathrm{~s}^{-1} \cdot t+\pi\right) .$ Nađi maksimalnu brzinu točke.
jednadžba gorenje C5H10