Kolika je duljina sekundnoga matematičkog njihala? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{T}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{l}=? Matematičko njihalo je njihalo (zamišljeno) koje ima nerastegljivu nit bez mase i kojega je masa kuglice koja njiše koncentrirana u jednoj točki. Uz male amplitude takvo njihalo izvodi harmoničke titraje. Vrijeme jednog titraja matematičkog njihala jest T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}, gdje je l duljina njihala, a g akceleracija slobodnog pada. Jedan njihaj sekundnog njihala traje 1 \mathrm{~s}, a jedan potpuni titraj (dva njihaja = perioda) traje \mathrm{T}=2 \mathrm{~s} . Sekundno njihalo jest njihalo sa poluperiodom 1 s, a njegovo titrajno vrijeme (perioda) \mathrm{T}=2 \mathrm{~s}. Iz izraza za periodu matematičkog njihala dobije se njegova duljina: \begin{aligned} {T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} /^{2} \Rightarrow T^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot \frac{l}{g} / \cdot g \Rightarrow g \cdot T^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot l \Rightarrow l=\frac{g \cdot T^{2}}{4 \cdot \pi^{2}}=} } \\ =\frac{9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot(2 s)^{2}}{4 \cdot \pi^{2}}=0.9939608 m \approx 1 m . \end{aligned}

Vježba

Kolika je duljina sekundnog njihala na mjestu gdje je \mathrm{g}=980 \mathrm{~cm} / \mathrm{s}^{2} ?

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je duljina niti njihala ako mu je frekvencija 4 Hz ?
Kolika je duljina zamišljene dijamantne niti mase 1,025 g, koja je građena od atoma nanizanih na pravac? Atomski polumjer dotičnih atoma iznosi 77,2 pm. Kolika je masa opisane niti u karatima, ako jed...
Kolika je duljina vala zvuka u vodi, ako je v = 3kHz ? (brzina zvuka u vodi v = 1484 m/s )
Kolika je duljina brida kocke dijagonalnog presjeka površine $64 \sqrt{2}$ ?
Kolika je duljina sjene cempresa visokoga 11 m u trenutku kada je kut upadanja Suncevih zraka 35°? Koliki bi bio kut padanja Suncevih zraka u trenutku kada bi sjena cempresa bila upola kraca?
Valna je duljina zvuka 17 cm pri brzini 340 m/s. Kolika je brzina širenja zvuka u sredstvu u kojemu je, pri jednakoj frekvenciji kao u zraku, duljina vala 102 cm?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana