Harmonički oscilator ima masu 300 kg i amplitudu 3 mm. Kolika je frekvencija ako je ukupna energija 2 J?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=300 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~A}=3 \mathrm{~mm}=0.003 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}=2 \mathrm{~J}, \quad v=? Titranje uzrokovano elastičnom silom \mathrm{F}=-\mathrm{k} \cdot \mathrm{s}, zove se jednostavno harmoničko titranje, a sustav koji titra jednostavni harmonički oscilator. Energija tijela koje harmonički titra je E=2 \cdot m \cdot \pi^{2} \cdot v^{2} \cdot A^{2}, gdje je m masa harmoničkog oscilatora, v frekvencija, a A amplituda. Frekvencija je: \begin{aligned} &E=2 \cdot m \cdot \pi^{2} \cdot v^{2} \cdot A^{2} \Rightarrow v^{2}=\frac{E}{2 \cdot m \cdot \pi^{2} \cdot A^{2}} / \sqrt{\Rightarrow}=\sqrt{\frac{E}{2 \cdot m \cdot \pi^{2} \cdot A^{2}} \Rightarrow} \\ &\Rightarrow v=\frac{1}{\pi \cdot A} \cdot \sqrt{\frac{E}{2 \cdot m}}=\frac{1}{\pi \cdot 0.003 m} \cdot \sqrt{\frac{2 J}{2 \cdot 300 k g}}=6.13 \frac{1}{s}=6.13 \mathrm{~Hz} \end{aligned} Vježba 067 Harmonički oscilator ima masu 600 \mathrm{~kg} i amplitudu 3 \mathrm{~mm}. Kolika je frekvencija ako je ukupna energija 4 \mathrm{~J} ? Rezultat: \quad 6.13 \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koji dio vremena jednog titraja mora proći da točka koja harmonički titra postigne brzinu koja će veličinom biti jednaka polovici najveće brzine? Početni fazni kut jednak je nuli.
Uteg mase 0.2 kg harmonički titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/m s amplitudom 0.1 m. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0.05 m?
Jednadžba koja opisuje harmoničko titranje neke točke glasi: $x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3 \mathrm{~s}} \cdot t+\pi\right) .$ Nađi vrijeme jednog titraja i najveću brzinu te točke....
Materijalna točka titra harmoničko prema jednadžbi x = 3 cm ⋅ sin 0.5 s⁻¹ ⋅ π ⋅ t. Za koje će vrijeme ta točka prijeći put od položaja ravnoteže do najveće elongacije ako je t izraženo u sekundama?...
Tijelo harmonijski titra. Kad je elongacija tijela 4 cm njegova brzina je 3 cm/s, a kada je elongacija 3 cm tada tijelo ima brzinu 4 cm/s. Kolika je amplituda i period titranja?
Tijelo harmonijski titra. Perioda titranja je 8 s, a masa tijela je 5 kg. Kolika je konstanta harmonijske sile?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana