Koliko je naprezanje čelične žice duljine 1 m kada se rastegne 5 mm ? (Youngov modul elastičnosti za čelik E=210⋅10⁹ Pa)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=1 \mathrm{~m}, \quad \Delta 1=5 \mathrm{~mm}=0.005 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}=210 \cdot 10^{9} \mathrm{~Pa}, \quad \mathrm{p}=? Produljenje tijela pri rastezanju je izravno razmjerno vanjskoj sili i duljini tijela, a obrnuto razmjerno ploštini poprečnog presjeka tijela: \Delta l \sim \frac{F \cdot l}{S} Zakonitost linearne elastične deformacije tijela zovemo Hookeov zakon. Za deformaciju elastičnog tijela na vlâk vrijedi Hookeov zakon: Relativno produljenje tijela razmjerno je napetosti. \frac{\Delta l}{l}=\frac{1}{E} \cdot p, gdje je \frac{\Delta l}{l} relativno produljenje (produljenje po jedinici duljine), p=\frac{F}{S} napetost (omjer sile i površine presjeka tijela na koje sila djeluje), E modul elastičnosti sredstva. Naprezanje čelične žice iznosi: \frac{\Delta l}{l}=\frac{1}{E} \cdot p \Rightarrow \frac{\Delta l}{l}=\frac{1}{E} \cdot p / \cdot E \Rightarrow p=E \cdot \frac{\Delta l}{l}=210 \cdot 10^{9} P a \cdot \frac{0.005 m}{1 m}=1.05 \cdot 10^{9} P a=1050 M P a. Vježba 073 Koliko je naprezanje čelične žice duljine 2 \mathrm{~m} kada se rastegne 10 \mathrm{~mm} ? (Youngov modul elastičnosti za čelik \left.\mathrm{E}=210 \cdot 10^{9} \mathrm{~Pa}\right) Rezultat: \quad 1050 \mathrm{MPa}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliko je naprezanje čelične žice duljine 1 m kada se rastegne 5 mm? (Youngov modul elastičnosti za čelik E = 210GPa )
Celina konzola kruznog presjeka duzine 1,5 m opterecena je na kraju silom od 5,2 kN. a dopusteno naprezanje je 40 MPa. Odredi promjer konzole u opasnom presjeku i stvarno naprezanje. Koliki je ku...
U sredini ulice, između dviju kuća udaljenih 12 m, na žici dugačkoj 14 m visi svjetiljka mase 5 kg. Kolika je sila naprezanja u učvršćenju užeta na kući? Računajte s ubrzanjem sile teže od 10 m/s². ...
Koliko je šećera potrebno odvagati kako bi se priredila 20%-tna otopina kuhinjskog šećera?Masa otapala iznosi 10g. a)Izračunajte potrebnu masu šećera b)Izračunaj množinsku i masenu koncentraciju, mola...
Koliko je metara žice namotano na svitku čiji je otpor 72Ω, ako je žica od bakra promjera 0.4 mm? (električna otpornost bakra ρ = 0.0175 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m )
Koliko je topline potrebno dovesti da se 2 kg olova zagrije od  − 5^(∘)C do 15^(∘)C, ako je specifični toplinski kapacitet olova 130 J/kgK ?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana