Njihalo preneseno sa Zemlje na Mjesec harmonijski titra periodom koja je 2.45 puta duža od periode harmonijskog titranja toga njihala na Zemlji. Koliko iznosi ubrzanje slobodnog pada na Mjesecu, ako je ubrzanje slobodnog pada na Zemlji g? A) $\frac{g}{6}$ B) $\frac{g}{2.45}$ C) 2.45 ⋅ g D) 6 ⋅ g


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{T}_{\mathrm{M}}=2.45 \cdot \mathrm{T}, \quad \mathrm{g}, \quad \mathrm{g}_{\mathrm{M}}=? Matematičko njihalo je njihalo (zamišljeno) koje ima nerastegljivu nit bez mase i kojega je masa kuglice koja njiše koncentrirana u jednoj točki. Uz male amplitude takvo njihalo izvodi harmoničke titraje. Vrijeme jednog titraja matematičkog njihala jest T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} gdje je 1 duljina njihala, a g akceleracija slobodnog pada. Perioda titranja njihala je na: - Zemlji: T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} - Mjesecu: T_{M}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g_{M}}}. Iz uvjeta zadatka slijedi: \begin{gathered} T_{M}=2.45 \cdot T \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g_{M}}}=\frac{245}{100} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g_{M}}}=\frac{245}{100} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} / \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{\frac{l}{g_{M}}}=\frac{49}{20} \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \sqrt{\frac{l}{g_{M}}}=\frac{49}{20} \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} /^{2} \Rightarrow\left(\sqrt{\frac{l}{g_{M}}}\right)^{2}=\left(\frac{49}{20}\right)^{2} \cdot\left(\sqrt{\frac{l}{g}}\right)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{l}{g_{M}}=\frac{2401}{400} \cdot \frac{l}{g} \Rightarrow \frac{l}{g_{M}}=\frac{2401}{400} \cdot \frac{l}{g} / \cdot \frac{1}{l} \Rightarrow \frac{1}{g_{M}}=\frac{2401}{400} \cdot \frac{1}{g} \Rightarrow \frac{1}{g_{M}}=\frac{2401}{400 \cdot g} \Rightarrow \\ \Rightarrow 2401 \cdot g_{M}=400 \cdot g \Rightarrow 2401 \cdot g_{M}=400 \cdot g /: 2401 \Rightarrow g_{M}=\frac{400}{2401} \cdot g \Rightarrow\left[\frac{400}{2401} \approx \frac{1}{6}\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow g_{M}=\frac{1}{6} \cdot g \Rightarrow g_{M}=\frac{g}{6} . \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 095 Njihalo preneseno sa Mjeseca na Zemlju harmonijski titra periodom koja je 2.45 puta kraća od periode harmonijskog titranja toga njihala na Mjesecu. Koliko iznosi ubrzanje slobodnog pada na Zemlji, ako je ubrzanje slobodnog pada na Mjesecu g? A) \frac{g}{6} B) \frac{g}{2.45} C) 2.45 \cdot g D) 6 \cdot g \section{Rezultat: \quad D.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Njihalo preneseno sa Zemlje na Mjesec harmonijski titra periodom koja je 2.45 puta duža od periode harmonijskog titranja toga njihala na Zemlji. Koliko iznosi ubrzanje slobodnog pada na Mjesecu, ako...
Njihalo mase m izvedeno je iz ravnotežnog položaja na visini h u odnosu na ravninu u kojoj se nalazi ravnotežni položaj. Dokaži da brzina koju ima tijelo pri prolasku kroz ravnotežni položaj ne ovisi ...
Njihalo unutar vagona koji se giba brzinom 5 m/s otkloni se zbog ubrzanja vagona za 10^(∘). Koliki je put vagon prešao za 4 sekunde? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Njihalo ima duljinu 50 cm i periodu T₁, a drugo njihalo duljinu 70 cm i periodu T₂. Ne računajući T₁ i T₂ odredi duljinu njihala koje ima periodu T₁ + T₂.
Njihalo, duljine niti 10 m, izvedeno je iz položaja ravnoteže. Za koje vrijeme će opet prvi puta proći kroz položaj ravnoteže?
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Koliki rad moramo utrošiti da bismo njihalo pomaknuli iz njegova vertikalnog položaja u horizontalni? (g=9.81 m/s²)
Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svojem kraju obješenu kuglu mase 5 kg. Kolika će biti kinetička energija kugle njihala u času kad prolazi najnižom točkom ako smo njihalo ispustili iz horizontaln...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana