Brod na moru proizvede 10 valova za 5 sekundi. Pri prijelazu valova iz dublje vode u pliću valna duljina promijeni im se sa 3 m na 2 m. Odredi: a) brzine valova u dubokoj i plitkoj vodi b) indeks loma.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{n}=10 \text { valova, } \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \lambda_{1}=3 \mathrm{~m}, \quad \lambda_{2}=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{1}=?, \quad \mathrm{v}_{2}=? \quad \mathrm{n}_{2 / 1}=? Frekvencija titranja v računa se po formuli v=\frac{n}{t} gdje je n broj titraja koje je tijelo učinilo u vremenu t. Ako su v_{1} i v_{2} brzine valova u prvom i drugom sredstvu, onda omjer brzina \frac{v_{1}}{v_{2}} bilježimo sa n_{2 / 1} i Zovemo relativnim indeksom loma drugog sredstva prema prvom sredstvu. n_{2 / 1}=\frac{\mathrm{v}_{1}}{\mathrm{v}_{2}} Brzina širenja vala v dana je formulom \mathrm{v}=\lambda \cdot v gdje je \lambda valna duljina, v frekvencija vala. Kada val prelazi iz jednog sredstva u drugo, međusobno različitih svojstava, brzina v i valna duljina \lambda mu se mijenjaju, dok frekvencija v ostaje ista. Naime, frekvencija je svojstvo izvora vala. a) Računamo frekvenciju vala. v=\frac{n}{t}=\frac{10}{5 s}=2 \frac{1}{s}=2 s^{-1}=2 \mathrm{~Hz} Budući da val prelazi iz dublje vode u pliću, dolazi do loma vala pri čemu se mijenja brzina vala v i valna duljina \lambda. Frekvencija v ostaje nepromijenjena jer ona ovisi o izvoru koji proizvodi valove. Brzine valova u dubokoj i plitkoj vodi su: \left.\begin{array}{l} \mathrm{v}_{1}=\lambda_{1} \cdot v=3 m \cdot 2 \frac{1}{s}=6 \frac{m}{s} \\ \mathrm{v}_{2}=\lambda_{2} \cdot v=2 m \cdot 2 \frac{1}{s}=4 \frac{m}{s} \end{array}\right\} . b) Indeks loma iznosi: Vježba 096 Brod na moru proizvede 15 valova za 5 sekundi. Pri prijelazu valova iz dublje vode u pliću valna duljina promijeni im se sa 3 \mathrm{~m} na 2 \mathrm{~m}. Odredi brzine valova u dubokoj i plitkoj vodi. Rezultat: \quad \mathrm{v}_{1}=9 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \mathrm{v}_{2}=6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Brod na moru proizvede 10 valova za 5 sekundi. Pri prijelazu valova iz dublje vode u pliću valna duljina promijeni im se sa 3 m na 2 m. Odredi: a) brzine valova u dubokoj i plitkoj vodi b) in...
Dva prekooceanska broda susreli su se na otvorenom moru, a zatim je prvi nastavio svoj put na jug, drugi na istok. Tri sata nakon susreta brodovi su udaljeni 51 km. Kolike su brzine brodova ako je j...
Pozorno pogledajte slikovni prilog i odgovorite na postavljena pitanja. Čijoj mornarici pripada brod prikazan na slikovnome prilogu?
Ratni brod plovi jednoliko po pravcu brzinom 5.2 m/s.S broda se ispaljuje granata vertikalno uvis (u odnosu na brod) početnom brzinom od 750 m/s. Ako je otpor zraka zanemariv, odredite mjesto pada g...
Putnik u svemirskome brodu izmjeri da trajanje neke pojave iznosi 1 s, a promatrač na Zemlji izmjeri da trajanje te pojave iznosi 2 s. Kolika je brzina kojom se svemirski brod giba u odnosu na Zemlj...
Ispred promatrača na Zemlji prolazi svemirski brod brzinom 0.6 ⋅ c. S bočne strane broda nalazi se okno. Promatrač na brodu vidi da je okno kružno polumjera 0.5 m. Kakvo okno na brodu vidi promatrač...
Brodski ultrazvučni radar radi na frekvenciji 35MHz. Brod se kreće prema obali i na radaru se registrira promjena frekvencije na 36.82MHz. Brzina zvuka je 343 m/s. Kolika je brzina broda?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana