Podatci u tablici dobiveni su mjerenjem duljine opruge (l) pri njezinom opterećenju utezima različitih masa (m). Odredite konstantu elastičnosti opruge i pripadnu maksimalnu apsolutnu pogrješku.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Mjeriti znači uspoređivati neku nepoznatu veličinu s poznatom. Budući da se pri svakom mjerenju javljaju slučajne pogreške traženu veličinu moramo izmjeriti više puta. x_{1}, x_{2}, x_{3}, \ldots \ldots, x_{n} . Srednja vrijednost (aritmetička sredina) mjerenja \bar{x} ujedno je i najvjerojatnija prava vrijednost. \bar{x}=\frac{x_{1}+x_{2}+x_{3}+\ldots+x_{n}}{n} Apsolutna vrijednost najvjerojatnije pogreške svakog pojedinog mjerenja (niz apsolutnih odstupanja) je \left|A_{1}\right|=\left|x_{1}-\bar{x}\right| \quad, \quad\left|A_{2}\right|=\left|x_{2}-\bar{x}\right| \quad, \quad\left|A_{3}\right|=\left|x_{3}-\bar{x}\right| \quad, \quad \ldots \quad, \quad\left|A_{n}\right|=\left|x_{n}-x\right| Najveća (maksimalna) apsolutna pogreška jest najveće odstupanje u nizu svih apsolutnih odstupanja. |A|_{m}=\max \left\{\left|A_{1}\right|,\left|A_{2}\right|,\left|A_{3}\right|, \ldots,\left|A_{n}\right|\right\} Najveće relativno odstupanje (maksimalna relativna pogreška) r pokazuje kolika je učinjena pogreška prilikom mjerenja u usporedbi s mjerenom veličinom, a izražava se u postocima (\%). r=\frac{|A|_{m}}{x} \cdot 100 \% Rezultat mjerenja (mjerni rezultat) prikazuje se u obliku x=\bar{x} \pm|A|_{m} . Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija g kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracija slobodnog pada. G=m \cdot g \text {. } Ako tijelo obješeno o elastičnu oprugu izvučemo iz položaja ravnoteže za neki pomak x i pustimo ga, ono će harmonijski titrati. Za svako tijelo koje se giba poput tijela na opruzi, što uzrokuje sila upravno proporcionalna pomaku \mathrm{x}, smjera suprotnoga pomaku, dakle kažemo da harmonijski titra. Budući da se opruga opterećuje utezima različitih masa, težina utega uzrokovat će harmonijsko titranje. Zato vrijedi: \left.\begin{array}{l} F=G \\ F=k \cdot x, G=m \cdot g \end{array}\right\} \Rightarrow k \cdot x=m \cdot g \Rightarrow k \cdot x=m \cdot g / \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow k=\frac{m \cdot g}{x} . Računamo konstantu elastičnosti opruge pomoću četiri mjerenja zadana tablicom. \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \mathrm{m} / \mathrm{g} & 0 & 10 & 20 & 30 & 40 \\ \hline 1 / \mathrm{cm} & 3.0 & 4.2 & 5.3 & 6.6 & 7.7 \\ \hline \end{tabular} Pretvaramo mjerne jedinice (grame u kilograme, a centimetre u metre). \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \mathrm{m} / \mathrm{kg} & 0 & 0.01 & 0.02 & 0.03 & 0.04 \\ \hline 1 / \mathrm{m} & 0.030 & 0.042 & 0.053 & 0.066 & 0.077 \\ \hline \end{tabular} Računamo produljenja opruge za svako mjerenje. 1.mjerenje x_{1}=0.042 m-0.030 m=0.012 m 2.mjerenje x_{2}=0.053 m-0.030 m=0.023 m 3.mjerenje x_{3}=0.066 m-0.030 m=0.036 m 4.mjerenje x_{4}=0.077 m-0.030 m=0.047 m

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Podatci u tablici dobiveni su mjerenjem duljine opruge (l) pri njenom opterećenju utezima različitih masa (m). Odredite konstantu elastičnosti opruge i pripadnu maksimalnu apsolutnu pogrješku.
Pozorno promotrite priloženu tablicu. Koje je ime države označene u tablici znakom X na koju se odnose podatci u tablici?
Pozorno promotrite priloženu tablicu. Koji je naziv vjerske zajednice na koju se odnose podatci u tablici označeni znakom X?
Pozorno promotrite priloženu tablicu. Koji je naziv biljne zajednice karakteristične za područje tipa klime čiji su podatci prikazani u tablici?
U tablici su navedeni podatci standardnih elektrodnih potencijala pri 25 °C. Prikažite shematski galvanski članak koji je građen od srebrova i bakrova polučlanka.
U tablici su navedeni podatci ovisnosti pH-vrijednosti otopine titrirane klorovodične kiseline o volumenu dodane natrijeve lužine. Kolika je množinska koncentracija titrirane klorovodične kiseline a...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana