Žica duljine 50 cm daje osnovni ton frekvencije 240 Hz. Kolika je minimalna frekvencija tona kada se žica, pri stalnoj sili, skrati za 20 cm ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=50 \mathrm{~cm}=0.5 \mathrm{~m}, \quad v_{1}=240 \mathrm{~Hz}, \quad \Delta \mathrm{l}=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad v_{2}=? Napeta žica na nekom glazbalu (učvršćena na oba kraja) titra transverzalnim stojnim valom. Žica duljine 1 može titrati samo određenim frekvencijama v=n \cdot \frac{\mathrm{v}}{2 \cdot l}, n=1,2,3, \ldots Najnižu frekvenciju, za \mathrm{n}=1, nazivamo osnovnom frekvencijom. Budući da je brzina širenja vala u napetoj žici \mathrm{v}=\sqrt{\frac{F}{\mu}} osnovna je frekvencija kojom titra žica jednaka v_{1}=\frac{1}{2 \cdot l} \cdot \sqrt{\frac{F}{\mu}} gdje je F napetost žice, a \mu omjer mase i duljine žice. Osnovni ton koji daje žica je za n=1 pa njegova frekvencija iznosi: v_{1}=\frac{1}{2 \cdot l} \cdot \sqrt{\frac{F}{\mu}} Poslije skraćivanja za \Delta l žica će imati osnovni ton frekvencije v_{2}=\frac{1}{2 \cdot(l-\Delta l)} \cdot \sqrt{\frac{F}{\mu}} . Dijeljenjem dobivenih jednadžbi dobije se tražena frekvencija v_{2}. Vježba 103 Žica duljine 50 \mathrm{~cm} daje osnovni ton frekvencije 480 \mathrm{~Hz}. Kolika je minimalna frekvencija tona kada se žica, pri stalnoj sili, skrati za 20 \mathrm{~cm} ? Rezultat: \quad 800 \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Žica duljine 50 cm daje osnovni ton frekvencije 240 Hz. Kolika je najmanja frekvencija tona kada žicu skratimo za 20 cm pri jednakoj napetosti žice?
Žica duljine 50 cm titra osnovnim tonom frekvencije v₁ = 240 Hz. Kolika je (minimalna) osnovna frekvencija tona kad se žica, pri istoj napetosti, skrati za 20 cm ?
Žica duljine 50 cm i mase 5 g, napeta na oba kraja, titra osnovnom frekvencijom 55 Hz. Izračunajte napetost žice.
Žica duljine 12.5 m titra frekvencijom 800 Hz. Na žici se može izbrojiti 8 čvorova, uključujući i one na krajevima žice. Brzina transverzalnog vala kroz žicu je: A. $2578 \frac{m}{s}$ B. $5287 \frac...
Bakrena žica duljine 1000 m ima otpor 1Ω. Kolika je masa žice? Otpornost bakra je 1.7 ⋅ 10⁻⁸Ω ⋅ m, a gustoća 8900 kg/m³.
Aluminijska žica duljine 750 m ima određeni otpor. Koliko bi trebala biti duga bakrena žica četiri puta manje površine presjeka da bi se kroz nju ostvario dva puta veći električni otpor? (električna...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana