Zvučnik ima kružni otvor polumjera 20 cm. Pretpostavimo da emitira zvuk jednoliko čitavim svojim otvorom. Kolika je snaga emitiranog zvuka ako je intenzitet zvuka na otvoru 10⁻⁴ W/m²?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=20 \mathrm{~cm}=0.20 \mathrm{~m}, \quad I=10^{-4} \frac{W}{m^{2}}, \quad \mathrm{P}=? Intenzitet (I) zvučnih valova je snaga koju nosi zvučni val pri prolazu jediničnom površinom okomitom na smjer širenja zvuka, tj. I=\frac{P}{S} gdje je S površina. Računamo snagu P: I=\frac{P}{S} \Rightarrow I=\frac{P}{S} / \cdot S \Rightarrow P=I \cdot S \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { površina kruga } \\ S=r^{2} \cdot \pi \end{array}\right] \Rightarrow P=I \cdot r^{2} \cdot \pi= \begin{aligned} & \left.k \cdot \frac{h}{2}=m \cdot g \quad k \cdot \frac{h}{2}=m \cdot g / \cdot \frac{2}{h}\right) \quad k=\frac{2 \cdot m \cdot g}{h} \\ & \left.\left.\left.T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}\right\} \Rightarrow T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}\right\} \Rightarrow T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\text { metoda } \\\text { supstitucije }\end{array}\right\} \Rightarrow \\ & T=2 \cdot t \quad T=2 \cdot t \quad T=2 \cdot t \\ & \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{\frac{2 \cdot m \cdot g}{h}}} \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{m}{2 \cdot m \cdot g}}{h}} \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1}{\sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{h}}}} \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1}{2 \cdot g}} \frac{\frac{m}{h}}{h} \\ & \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} \Rightarrow 2 \cdot t=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} /: 2 \Rightarrow t=\pi \cdot \sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} \Rightarrow t=\pi \cdot \sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} / \cdot \frac{1}{\pi} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{t}{\pi}=\sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} \Rightarrow \frac{t}{\pi}=\sqrt{\frac{h}{2 \cdot g}} /^{2} \Rightarrow\left(\frac{t}{\pi}\right)^{2}=\frac{h}{2 \cdot g} \Rightarrow \frac{h}{2 \cdot g}=\left(\frac{t}{\pi}\right)^{2} \Rightarrow \frac{h}{2 \cdot g}=\left(\frac{t}{\pi}\right)^{2} / \cdot 2 \cdot g \Rightarrow \\ & \Rightarrow h=2 \cdot g \cdot\left(\frac{t}{\pi}\right)^{2}=2 \cdot 9.81 \frac{m}{s}\left(\frac{1 s}{\pi}\right)^{2}=1.988 \mathrm{~m} . \end{aligned} =10^{-4} \frac{W}{m^{2}} \cdot(0.20 m)^{2} \cdot \pi=1.26 \cdot 10^{-5} W . Vježba 108 Zvučnik ima kružni otvor polumjera 20 \mathrm{~cm}. Pretpostavimo da emitira zvuk jednoliko čitavim svojim otvorom. Kolika je snaga emitiranog zvuka ako je intenzitet zvuka na otvoru 10^{-5} \mathrm{~W} / \mathrm{m}^{2} ? Rezultat: \quad 1.26 \cdot 10^{-6} \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zvučni val valne duljine 75 cm što ga u zraku emitira glazbena vilica širi se iz zraka u vodu. Kolika je valna duljina tog zvučnog vala u vodi ako je brzina širenja zvuka u zraku 330 m/s, a u vodi 1...
Zvučni val pada pod kutom 12^(∘) na ravnu površinu morske vode. Brzina zvuka u zraku je 340 m/s, a u vodi 1560 m/s. Koliki je kut loma?
Zvučnim valom prenosi se 50 mJ u sekundi kroz površinu od 2 m². Izračunajte intenzitet ZVuka.
Zvučni signal automobila brzine 90 km / h začuo se kao odjek od prepreke u smjeru gibanja automobila nakon 3.4 s. Koliko je daleko bila prepreka u trenutku odašiljanja i primanja signala? (brzina zv...
Zvučni signal automobila brzine 90 km/h začuo se kao odjek od prepreke u smjeru gibanja automobila nakon 3.4 s. Koliko je daleko bila prepreka u trenutku odašiljanja i primanja signala? (brzina zvuk...
Iz svjetionika je istodobno odaslan zvučni signal kroz vodu i zrak. Na brodu su ti signali primljeni u razmaku od 20 s. Brzina zvuka u zraku je 340 m/s, a u vodi 1450 m/s. Koliko je brod udaljen od ...