Dva izvora zvuka razlikuju se u razini zvuka za ΔL = 3 dB. Koliki je omjer njihovih intenziteta?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\Delta \mathrm{L}=3 \mathrm{~dB}, \quad \frac{I_{2}}{I_{1}}=? Razina intenziteta zvuka (L) izražena u decibelima (dB) definira se izrazom L=10 \cdot \log \frac{I}{I_{0}} gdje intenzitet \mathrm{I}_{0} odgovara otprilike najslabijem zvuku kojeg još prosječno uho može čuti te iznosi I_{0}=10^{-12} \frac{W}{m^{2}} pri frekvenciji 1 \mathrm{kHz}. Decibel je brojčana jedinica. Neka su L_{1} i L_{2} razine intenziteta dva zvuka. Iz uvjeta zadatka slijedi: Vježba 113 Dva izvora zvuka razlikuju se u razini zvuka za \Delta \mathrm{L}=10 \mathrm{~dB} . Koliki je omjer njihovih intenziteta? Rezultat: \quad \frac{I_{2}}{I_{1}}=10

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva izvora u zraku u kojem je brzina zvuka 343 m/s emitiraju valove valnih duljina 102.1 cm i 103.9 cm. a) Kolika je frekvencija udara? b) Kolika je rezultantna frekvencija?
Dva izvora jednakih frekvencija razlikuju se razinom za 40 dB. Koliki je kvocijent intenziteta titranja čestica?
Dva izvora jednakih frekvencija razlikuju se razinom za 40 dB. Koliki je kvocijent amplituda titranja čestica?
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V, čiji su unutarnji otpori r₁ = 0.1Ωir₂ = 0.2Ω, vezani su paralelno i to tako da im se polovi poklapaju. Nađi jakost struje u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.