Oprugu konstante 500 N/m stisnemo za 10 cm i pustimo titrati. Odredite najveću brzinu tijela mase 20 dag pri titranju. A. $3 \frac{m}{s}$ $B .5 \frac{m}{s}$ C. $2 \frac{m}{s}$ D. $4 \frac{m}{s}$


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{k}=500 \mathrm{~N} / \mathrm{m}, \quad \mathrm{s}=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=20 \mathrm{dag}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=? Elastična opruga produžena za s ima elastičnu potencijalnu energiju E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2} gdje je k konstanta opruge. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Pri titranju tijelo se giba, na primjer gore - dolje oko ravnotežnog položaja. Pomak tijela mijenja se od nule do maksimalnoga na jednu i na drugu stranu. Maksimalni pomak nazivamo amplitudom titranja. Kada tijelo prolazi ravnotežnim položajem, pomak (elongacija) mu je nula, a brzina maksimalna. Tada je i kinetička energija maksimalna, a elastična potencijalna nula. Kada je tijelo u amplitudnom položaju kinetička energija je nula, a elastična potencijalna je maksimalna. Budući da je ukupna mehanička energija očuvana, kinetička energija tijela u ravnotežnom položaju jednaka je elastičnoj potencijalnoj energiji koju tijelo ima u amplitudnom položaju. \begin{aligned} E_{k} &=E_{e p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot s^{2}}{m} \Rightarrow \\ & \Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot s}{m} / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow v=\sqrt{\frac{k \cdot s}{m}} \Rightarrow v=s \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}=0.1 m \cdot \sqrt{\frac{500}{0.2 k g}}=5 \frac{m}{s} . \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 121 Oprugu konstante 1000 \mathrm{~N} / \mathrm{m} stisnemo za 10 \mathrm{~cm} i pustimo titrati. Odredite najveću brzinu tijela mase 40 dag pri titranju. A. 3 \frac{m}{s} B. 5 \frac{m}{s} C. 2 \frac{m}{s} D. 4 \frac{m}{s} \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na glatkoj horizontalnoj podlozi uz sabijenu oprugu konstante 500 N/m leži kugla mase 4.5 kg. Kolikom će brzinom kugla odletjeti ako je ispustimo? Opruga je prije ispuštanja kugle sabijena za 12.6 c...
Crtež prikazuje tijelo mase m ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati pa ona titra periodom 2 s. [] a) Napišite jednadžbu titranja tijela y = f(t) ako s...
Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijaj...
Nerastegnuta opruga duga je 15 cm. Tu oprugu, konstante elastičnosti 400 N/m, sabijemo na polovinu dužine. Koliko smo energije pohranili u opruzi?
Nerastegnuta opruga duga je 15 cm. Tu oprugu, konstante elastičnosti 400 N/m, sabijemo na polovinu dužine. Koliko smo energije pohranili u opruzi?
Nerastegnuta opruga duga je 15 cm. Tu oprugu, konstante elastičnosti 400 N/m, sabijemo na polovinu dužine. Koliko smo energije pohranili u opruzi?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana