Kolika je perioda matematičkog njihala duljine 1 m na Zemlji, a kolika na Mjesecu? (Akceleracija slobodnog pada na Zemlji iznosi g₁ = 9.81 m/s², a na Mjesecu g₂ = 1.62 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

1=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}_{1}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~g}_{2}=1.62 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~T}_{1}=?, \quad \mathrm{~T}_{2}=? Matematičko njihalo je njihalo (zamišljeno) koje ima nerastegljivu nit bez mase i kojega je masa kuglice koja njiše koncentrirana u jednoj točki. Uz male amplitude takvo njihalo izvodi harmoničke titraje. Vrijeme jednog titraja matematičkog njihala jest T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \text {, } gdje je 1 duljina njihala, a g akceleracija slobodnog pada. Perioda matematičkog njihala duljine 1 je: - na Zemlji T_{1}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g_{1}}}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1 \mathrm{~m}}{9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}}=2.006 \mathrm{~s} - na Mjesecu T_{2}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g_{2}}}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{1 m}{1.62 \frac{m}{s}}}=4.937 \mathrm{~s} Vježba 122 Kolika je perioda matematičkog njihala duljine 1 \mathrm{~m} na planetu gdje je akceleracija slobodnog pada g=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ? Rezultat: \quad 3.14 \mathrm{~s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Duljina je matematičkog njihala na Zemlji 1 m. Za koliko posto treba smanjiti duljinu njihala na Mjesecu da bi njegova perioda bila ista kao na Zemlji? (Akceleracija slobodnog pada na Zemlji izno...
Koliki je period matematičkog njihala duljine 2 m kada se njihalo nalazi u liftu koji miruje, a koliki kada se lift giba jednoliko prema gore?
Matematičko njihalo služi kao sat na način da mu je perioda njihanja 2 s. Želimo duljinu njihala podesiti tako da period njihala bude 1 s. Kolika mora biti nova duljina njihala? (g=10 m/s²)
Kolika je perioda fizikalnog njihala u obliku homogenog štapa duljine 1 = 1 m, ako se njiše oko osi koja prolazi: a) jednim njegovim krajem b) kroz točku štapa udaljenu 1/3 od njegovog kraja?...
Frekvencija rotacije kotača je stalna i iznosi 10 Hz. Kolika je perioda rotacije?
U uzorku aktinija 227 89 Ac ima 10¹² atoma. Kolika je aktivnost ovog uzorka ako je perioda poluraspadanja 8.64 ⋅ 10⁵ s?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana