Jednadžba koja opisuje harmonijsko titranje neke točke glasi $x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} \mathrm{~s}^{-1} \cdot t+\pi\right) .$ Nađi maksimalnu brzinu točke.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} s^{-1} \cdot t+\pi\right), \quad \mathrm{v}_{0}=? Ako tijelo obješeno o elastičnu oprugu izvučemo iz položaja ravnoteže za neki pomak i pustimo ga, ono će harmonijski titrati. Za svako tijelo koje se giba poput tijela na opruzi, što uzrokuje sila upravno proporcionalna pomaku, smjera suprotnoga pomaku, kažemo da harmonijski titra. Harmonijsko titranje nastaje djelovanjem elastične sile \mathrm{F}=-\mathrm{k} \cdot \mathrm{s} ili neke druge sile proporcionalne elongaciji. Ako tijelo ne počne titrati iz položaja ravnoteže, elongacija x mijenja se s vremenom x=A \cdot \sin \left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot t+\varphi\right) gdje je A amplituda (maksimalna elongacija), T vrijeme jednog titraja (perioda), t vrijeme, \varphi početni fazni kut. Maksimalna brzina tijela koje harmonijski titra dana je izrazom v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A . Maksimalna brzina iznosi: Vježba 130 Jednadžba koja opisuje harmonijsko titranje neke točke glasi x=12 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} s^{-1} \cdot t+\pi\right) . Nađi maksimalnu brzinu točke. Rezultat: \quad 12.57 \mathrm{~cm} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jednadžba koja opisuje harmoničko titranje neke točke glasi: $x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3 \mathrm{~s}} \cdot t+\pi\right) .$ Nađi vrijeme jednog titraja i najveću brzinu te točke....
U četirima su epruvetama otopine različitih halogenih elemenata u benzinu. U epruvete se doda otopina natrijeva halogenida i sadržaj se dobro protrese. U jednoj epruveti benzinski sloj promijeni boj...
Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija opisuje nastajanje superoksida?
Dodatak octa na ljusku jajeta uzrokuje kemijsku promjenu koja je popraćena razvijanjem mjehurića plina. Izračunajte masu živoga vapna dobivenoga termičkom razgradnjom 1 tone vapnenca ako je masa čis...
Poštovani, trebala bih pomoć oko 2 zadatka iz kemije (područje stehiometrija) ( sutra imam rok) pa bih bila zahvalna na uputama. 1.zadatak Plinske boce, koje se koriste u domaćinstvu, sadržavaju plin...
Koja je jedinka reducens (redukcijsko sredstvo) u promjeni koju opisuje sljedeća jednadžba kemijske reakcije: Cl₂(aq) + 2 Br⁻(aq) → 2 Cl⁻(aq) + Br₂(aq)?