Amplituda harmonijskog titranja je 1 cm, a periodaa titranja 1 s. Najveća brzina tijela koje titra iznosi: $$ \begin{array}{llll} A .6 .28 \frac{m}{s} & B .6 .28 \frac{c m}{s} & C .628 \frac{m}{s} & D .62 .8 \frac{c m}{s} \end{array} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{A}=1 \mathrm{~cm}, \quad \mathrm{~T}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}_{0}=? Ako tijelo obješeno o elastičnu oprugu izvučemo iz položaja ravnoteže za neki pomak i pustimo ga, ono će harmonijski titrati. Za svako tijelo koje se giba poput tijela na opruzi, što uzrokuje sila upravno proporcionalna pomaku, smjera suprotnoga pomaku, kažemo da harmonijski titra. Harmonijsko titranje nastaje djelovanjem elastične sile \mathrm{F}=-\mathrm{k} \cdot \mathrm{s} ili neke druge sile proporcionalne elongaciji. Maksimalna brzina tijela koje harmonijski titra dana je izrazom v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A gdje je A amplituda (maksimalna elongacija), T vrijeme jednog titraja (perioda). Maksimalna brzina iznosi: v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A=\frac{2 \cdot \pi}{1 s} \cdot 1 \mathrm{~cm}=6.28 \frac{\mathrm{cm}}{s} Odgovor je pod B. Vježba 131 Amplituda harmonijskog titranja je 1 \mathrm{~m}, a perioda titranja 1 \mathrm{~s}. Najveća brzina tijela koje titra iznosi: A. 6.28 \frac{m}{s} B. 6.28 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}} C. 628 \frac{m}{s} D. 62.8 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}} Rezultat: \quad A. \begin{aligned} & \left.\left.\left.\begin{array}{l}x=A \cdot \sin \left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot t+\varphi\right) \\x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} s-1 \cdot t+\varphi\right)\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c}x=A \cdot \sin \left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot t+\varphi\right) \\x=6 \mathrm{~cm} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{3} s-1\right.\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{2 \cdot \pi}{x=\frac{\pi}{3}} s \frac{-1}{T}\right\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow\left[v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A\right] \Rightarrow v_{0}=\frac{\pi}{3} s^{-1} \cdot 6 \mathrm{~cm} \Rightarrow v_{0}=6.28 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}} . \end{aligned}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Amplituda harmonijskog titranja je 1 cm, a periodaa titranja 1 s. Najveća brzina tijela koje titra iznosi: $$ \begin{array}{llll} A .6 .28 \frac{m}{s} & B .6 .28 \frac{c m}{s} & C .628 \frac{m}{...
Napiši jednadžbu harmoničkog titranja materijalne točke ako je početni fazni kut $\frac{\pi}{2}$, amplituda titranja 5 cm, a perioda titranja 8 sekundi?
Napiši jednadžbu harmoničkog titranja materijalne točke ako je početni fazni kut: a) 0 b) $\frac{\pi}{2}$ c) π d) $\frac{3 \pi}{2}$ e) 2π. Amplituda titranja je 5 cm, a perioda titranja 8 sekundi....
Tijelo harmonijski titra. Kad je elongacija tijela 4 cm njegova brzina je 3 cm/s, a kada je elongacija 3 cm tada tijelo ima brzinu 4 cm/s. Kolika je amplituda i period titranja?
Napišite jednadžbu vala koji nastaje harmonijskim titranjem izvora ako je amplituda vala 0,05 m, period titranja 2 s, valna duljina vala 5 m i početna faza π/2.
Napiši jednadžbe harmonijskog titranja za elongaciju, brzinu i ubrzanje, njihala dužine niti 40 cm s amplitudom od 2 cm !
Neko tijelo harmonijski titra prema jednadžbi: 𝑦 = 5cmsin(4𝜋𝑠-1 𝑡 + 𝜋 2 ). Koliki su: početni fazni kut, period, frekvencija, kružna frekvencija i amplituda titranja? Odredite elongaciju u trenut...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana