Graf prikazuje brzinu u ovisnosti o vremenu titranja jednostavnog njihala. Kolika je amplituda titranja njihala? []


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{0}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{T}=4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~A}=? Ako tijelo obješeno o elastičnu oprugu izvučemo iz položaja ravnoteže za neki pomak i pustimo ga, ono će harmonijski titrati. Za svako tijelo koje se giba poput tijela na opruzi, što uzrokuje sila upravno proporcionalna pomaku, smjera suprotnoga pomaku, kažemo da harmonijski titra. Perioda T je vrijeme jednog titraja (ophoda). Pomak ili elongacija je udaljenost od položaja ravnoteže tijela koje harmonički titra. Maksimalna elongacije zove se amplituda A. Kada tijelo prolijeće kroz ravnotežni položaj ima najveću brzinu Sa slike očitamo maksimalnu brzinu \mathrm{v}_{0} i periodu \mathrm{T}. \left.\begin{array}{l} v_{0}=2 \frac{m}{s} \\ T=4 s \end{array}\right\} Amplituda titranja iznosi: v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A \Rightarrow v_{0}=\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot A / \cdot \frac{T}{2 \cdot \pi} \Rightarrow A=v_{0} \cdot \frac{T}{2 \cdot \pi}=2 \frac{m}{s} \cdot \frac{4 s}{2 \cdot \pi}=1.27 \mathrm{~m} .

Vježba

Graf prikazuje brzinu u ovisnosti o vremenu titranja jednostavnog njihala. Kolika je amplituda titranja njihala? Rezultat: \quad 0.64 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Crtež prikazuje graf ovisnosti brzine o vremenu za automobil (1) i kamion (2). Kakav je odnos prijeđenih putova tih dvaju vozila od trenutka t = 0 do trenutka t₁ ? []
Graf x − y prikazuje jednoliko gibanje duž pravca. Što na grafu predstavljaju osi x i y? [] A. Os y predstavlja brzinu tijela, a os x predstavlja vrijeme. B. Os y predstavlja akceleraciju tije...
Osoba vuče teret silom F. Graf prikazuje ovisnost sile F o pomaku tereta d. Sila i pomak su na istom pravcu. Koliki je rad obavljen pri pomaku od 2 m? A. 10J B. 7 J C. 5J D. 2.5J []
Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E_(k) mijenja ovisno o količini gibanja p? Na početku je tijelo mirovalo. [] A. [] B. [] ...
Led temperature –25 ºC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava. Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline. Koji se dio grafa o...
Crtež prikazuje x-t graf pravocrtnoga gibanja učenice od škole do kuće. x označava položaj učenice (udaljenost učenice od škole). Učenica je stigla doma nakon 3 h. [] a) Pomak učenice za to v...