Žica dugačka 9 m učvršćena je na krajevima. Žica se zatitra tako da se njom širi transverzalni val te se na njoj formira stojni val s četirima čvorovima (računajući i krajeve). Koliko iznosi valna duljina vala kojim je žica zatitrana? A. 3 m B. 4.5 m C. 6m D. 9m


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Valovito je gibanje periodičko prenošenje energije titranja od jednog mjesta na drugo. Transverzalni val je val kod kojeg čestice elastičnog sredstva titraju okomito na smjer širenja vala. Interferencija nastaje slaganjem dvaju ili više valova jednake frekvencije i konstantne razlike u fazi (tzv. koherentni valovi). Elongacije titraja među sobom se vektorski zbrajaju pa valovi mogu jačati ili slabiti. Stojni val je osobit slučaj interferencije dvaju valova koji se u istom sredstvu šire suprotnim smjerovima, a jednakih su duljina, amplituda i podudaraju se u fazama. Postiže se tako da se jedan val odbije od čvrste točke te se nakon odbijanja vraća natrag sa stalnim faznim pomakom \pi\left(180^{\circ}\right), tj. razlikom hoda \frac{\lambda}{2} . Č Crovi stojnog vala su točke koje neprestano miruju. Trbusi stojnog vala su točke koje titraju najvećim amplitudama. Razmak između dvaju susjednih čvorova ili trbuha je \frac{\lambda}{2}. Zatitramo li napetu žicu duljine 1 učvršćenu na oba kraja (to su čvorovi vala), nastalo valno gibanje širi se žicom, dolazi do njezinog kraja i reflektira se u suprotnom smjeru pomaknuto u fazi za \pi\left(180^{\circ}\right) ili \frac{\lambda}{2} . Stojni se valovi na napetoj žici pojavljuju s više frekvencija titranja. - Osnovna frekvencija daje stojni val čiji su čvorovi na krajevima, a trbuh u sredini žice. Valna duljina jednaka je dvostrukoj duljini žice. - Ako žica zatitra frekvencijom dvostruko većom od osnovne frekvencije, dobiju se čvorovi na krajevima i sredini žice, a trbusi su na \frac{1}{4} \cdot l i \frac{3}{4} \cdot l od početka žice. Na žici će se pobuditi samo stojni valovi za koje je duljina žice jednaka cijelom broju polovica valne duljine. l=n \cdot \frac{\lambda_{n}}{2} \Rightarrow \lambda_{n}=\frac{2 \cdot l}{n}, n=1,2,3, \ldots Budući da se na žici formirao stojni val sa četiri čvora (računajući i krajeve), duljina žice jednaka je trostrukoj polovici valne duljine. l=3 \cdot \frac{2}{2} Tada je: l=3 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow l=3 \cdot \frac{\lambda}{2} / \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \lambda=\frac{2}{3} \cdot l=\frac{2}{3} \cdot 9 m=6 m Odgovor je pod C. Vježba 140 Žica dugačka 12 \mathrm{~m} učvršćena je na krajevima. Žica se zatitra tako da se njom širi transverzalni val te se na njoj formira stojni val s četirima čvorovima (računajući i krajeve). Koliko iznosi valna duljina vala kojim je žica zatitrana? A. 4 m B. 12 m C. 6 m D. 8 \mathrm{~m} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Žica dugačka 9 m učvršćena je na krajevima. Žica se zatitra tako da se njom širi transverzalni val te se na njoj formira stojni val s četirima čvorovima (računajući i krajeve). Koliko iznosi valna d...
Žica duljine 12.5 m titra frekvencijom 800 Hz. Na žici se može izbrojiti 8 čvorova, uključujući i one na krajevima žice. Brzina transverzalnog vala kroz žicu je: A. $2578 \frac{m}{s}$ B. $5287 \frac...
Žica duljine 50 cm titra osnovnim tonom frekvencije v₁ = 240 Hz. Kolika je (minimalna) osnovna frekvencija tona kad se žica, pri istoj napetosti, skrati za 20 cm ?
Žica duljine 50 cm daje osnovni ton frekvencije 240 Hz. Kolika je minimalna frekvencija tona kada se žica, pri stalnoj sili, skrati za 20 cm ?
Žica gitare daje osnovni ton 660 Hz. Kolika je udaljenost između dva susjedna trbuha tog vala koji se širi zrakom? Brzina zvuka u zraku je 340 m/s.
Žica duljine 50 cm i mase 5 g, napeta na oba kraja, titra osnovnom frekvencijom 55 Hz. Izračunajte napetost žice.
Žica glasovira daje ton frekvencije 65 Hz. Ako je duljina žice 2 m, a njezina masa po jedinici duljine 5 g/m, kolikom je silom zategnuta žica? A) 168N B) 84N C) 1300 N D) 677N E) 338N

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana