U radioprijamniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem je spojena zavojnica induktiviteta 0.6μH i kondenzator promjenljivoga kapciteta. Na kojoj će se frekvenciji moći primati program tim prijamnikom ako se vrijednost kapaciteta postavi na 3.5 pF?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{L}=0.6 \mu \mathrm{H}=6 \cdot 10^{-7} \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}=3.5 \mathrm{pF}=3.5 \cdot 10^{-12} \mathrm{~F}, \quad v=? Električni titrajni krug (LC krug) je krug u kojem se nalazi veza kondenzatora i zavojnice. Promjena napona i jakosti struje u titrajnom krugu posljedica je odgovarajućih promjena između električnog i magnetskog polja. Frekvencija ovog titranja ovisi o kapacitetu kondenzatora i induktivitetu zavojnice te iznosi v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} Računamo frekvenciju v na kojoj će se moći primati program radioprijamnikom.. v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{6 \cdot 10^{-7} H \cdot 3.5 \cdot 10^{-12} F}}=109827344.83 H z \approx 110 \cdot 10^{6} H z=110 M H z .

Vježba

U radioprijamniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem je spojena zavojnica induktiviteta 0.3 \mu \mathrm{H} i kondenzator promjenljivoga kapciteta. Na kojoj će se frekvenciji moći primati program tim prijamnikom ako se vrijednost kapaciteta postavi na 7 pF? Rezultat: \quad 110 \mathrm{MHz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U radioprijamniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem su serijski spojeni zavojnica induktiviteta 0.8μH i kondenzator promjenljivoga kapaciteta. Uz koju će se vrijednos...
U radioprijamniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem je spojena zavojnica induktiviteta 0.6μH i kondenzator promjenljivoga kapciteta. Na kojoj će se frekvenciji moći p...
Radiopostaja je udaljena od radioprijamnika 2000 km. Odredi udaljenost slušatelja od radioprijamnika tako da vrijeme prostiranja radiovalova bude jednako vremenu prostiranja zvučnih valova od prijam...
U nekom je vodiču pad napona 20 V. Za koliko se mora povećati jakost struje kroz vodič da pad napona naraste za 40%, ako je otpor vodiča 10Ω ?
U trenutku kada je na udaljenosti 100 m ugledao prepreku zbog koje mora stati, vozač se automobilom gibao brzinom 90 km/h. Vrijeme reagiranja vozača i kočničkog sustava u kojem se nastavlja gibati i...
U nekom je vodiču pad napona 20 V. Za koliko se mora povećati jakost struje kroz vodič da pad napona naraste za 40%, ako je otpor vodiča 10Ω ?
U trenutku kada je na udaljenosti 100 m ugledao prepreku zbog koje mora stati, vozač se automobilom gibao brzinom 90 km/h. Vrijeme reagiranja vozača i kočničkog sustava u kojem se nastavlja gibati i...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana