Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetskom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}=0.01 \Omega, \quad \mathrm{B}=0.5 \mathrm{~T}, \quad \varphi=90^{\circ}, \quad 1=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=0.1 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{v}=? Za mnoge vodiče jakost struje kroz njih pri stalnoj temperaturi razmjerna je naponu na njihovim krajevima. Ta se činjenica naziva Ohmovim zakonom. I=\frac{U}{R} . Umnožak otpora trošila i jakosti električne struje koja njime prolazi nazivamo padom napona na tom trošilu. U=I \cdot R . Ako se u magnetskom polju magnetske indukcije B giba vodič duljine 1 brzinom v, kojega smjer čini kut \varphi s vektorom magnetske indukcije, onda se iznos induciranog napona može odrediti izrazom U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi \cdot Budući da štapom otpora R teče struja jakosti I, za inducirani napon vrijedi: \begin{aligned} U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi \\ U_{i}=I \cdot R & \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { komparacije } \end{array}\right] \Rightarrow B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi=I \cdot R \Rightarrow B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi=I \cdot R / \cdot \frac{1}{B \cdot l \cdot \sin \varphi} \Rightarrow \\ & \Rightarrow v=\frac{I \cdot R}{B \cdot l \cdot \sin \varphi}=\frac{0.1 A \cdot 0.01 \Omega}{0.5 T \cdot 2 m \cdot \sin 90}=0.001 \frac{m}{s}=1 \frac{m m}{s} . \end{aligned}

Vježba

Štap otpora 0.01 \Omega giba se u magnetskom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako Štapom dugim 4 \mathrm{~m} teče struja 0.2 A? Rezultat: \quad 1 \mathrm{~mm} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetskom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A ?
Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetnom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A?
Štap je u sustavu mirovanja dugačak 3 m. Promatrač u odnosu na kojega se štap giba jednoliko duž svoje uzdužne osi mjeri da je duljina štapa 1 m. Kolikom se brzinom štap giba u odnosu na promatrača?...
Štap duljine 1 m rotira, oko osi koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu, kutnom brzinom 20rad/s. Kinetička energija štapa iznosi 20 J. Kolika je masa štapa? (Moment tromosti ...
Homogeni štap dug 1 m, mase 0.5 kg, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 9.8 ⋅ 10⁻² Nm?
Homogeni štap dug 1 m, mase 0.5 kg, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 9.8 ⋅ 10⁻² Nm?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana