Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s u smjeru silnica homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A. pravac B. kružnica polumjera 1.6 cm C. kružnica polumjera 3.0 cm D. kružnica polumjera 0.75 cm. v = 3 ⋅ 10⁵ m/s,  α = 0^(∘),  B = 0.20 T,  Q = e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg,   oblik putanje  = ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Lorentzova sila Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F_{L}=B \cdot v \cdot Q \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetskog polja i smjera gibanja čestice. Ako je \alpha=0^{\circ}, tada je sila \mathrm{F}_{\mathrm{L}}=0 . Nabijena čestica nastavit će svoje gibanje po pravcu u smjeru polja stalnom brzinom po iznosu i smjeru. Budući da proton uleti brzinom v u smjeru silnica homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja, sila je nula, \mathrm{F}_{\mathrm{L}}=0 pa će se nastaviti gibati po pravcu u smjeru polja stalnom brzinom po iznosu. Odgovor je pod A.

Vježba

Proton uleti brzinom 300 \mathrm{~km} / \mathrm{s} u smjeru silnica homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja \mathrm{B}=200 \mathrm{mT} .\left(\mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}\right., masa protona \left.\mathrm{m}=1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}\right) . Putanja koju opisuje proton je: A. pravac B. kružnica polumjera 1.6 \mathrm{~cm} C. kružnica polumjera 3.0 \mathrm{~cm} D. kružnica polumjera 0.75 \mathrm{~cm}. Rezultat: A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s u smjeru silnica homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A. ...
Proton uleti brzinom 100 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0.2mT. Vektor brzine i vektor polja zatvaraju kut od 60^(∘). Koliko punih namotaja spirale napravi proton dok se pomakne 1 m u smjeru p...
Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s okomito na silnice homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A...
Proton uleti u homogeno magnetno polje brzinom usmjerenom kao i polje. Kako će se gibati proton? A. pravocrtno, stalnom brzinom B. pravocrtno, brzinom koja se povećava C. kružno, stalnom brzinom D. ...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Proton kinetičke energije 0.5MeV uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.1 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona Q = e = ...
Proton, mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, koji se ubrzao u električnom polju razlike potencijala 600 V uleti u homogeno magnetno polje indukcije 0.3 T i giba se po kružnici. Polumjer kružn...