Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s okomito na silnice homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A. pravac B. kružnica polumjera 1.6 cm C. kružnica polumjera 3.0 cm D. kružnica polumjera 0.75 cm v = 3 ⋅ 10⁵ m/s,  α = 90^(∘),  B = 0.20 T,  Q = e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg,  r = ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Da bi se tijelo mase m gibalo po kružnici polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \section{Lorentzova sila} Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F_{L}=B \cdot v \cdot Q \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Ako je \alpha=90^{\circ}, tada se čestica giba po kružnici polumjera r jer je sila F stalno okomita na smjer brzine v. Ovdje sila magnetnog polja igra ulogu centripetalne sile. Budući da je ta sila okomita na put, ona ne obavlja rad, dakle ne povećava kinetičku energiju naboju već mu samo mijenja smjer brzine. Budući da Lorentzova sila F_{L} koja djeluje na nabijenu česticu Q u magnetnom polju B ima ulogu centripetalne sile \mathrm{F}_{\mathrm{cp}}, polumjer r kružnice možemo naći iz odnosa: \begin{aligned} &F_{L}=F_{c p} \Rightarrow B \cdot v \cdot Q \cdot \sin \alpha=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow B \cdot v \cdot Q \cdot \sin \alpha=m \cdot \frac{v^{2}}{r} / \cdot \frac{r}{B \cdot v \cdot Q \cdot \sin \alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow r=\frac{m \cdot v}{B \cdot Q \cdot \sin \alpha}=\frac{1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg} \cdot 3 \cdot 10^{5} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{0.20 T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot \sin 90^{0}}=0.0157 \mathrm{~m}=1.57 \mathrm{~cm} \approx 1.6 \mathrm{~cm} . \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 139 Proton uleti brzinom 300 \mathrm{~km} / \mathrm{s} okomito na silnice homogenog vremenski nepromjenljivog magnetskog polja B =200 \mathrm{mT}. (e =1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, masa protona \mathrm{m}=1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg} ). Putanja koju opisuje proton je: A. pravac B. kružnica polumjera 1.6 \mathrm{~cm} C. kružnica polumjera 3.0 \mathrm{~cm} D. kružnica polumjera 0.75 \mathrm{~cm}. Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s okomito na silnice homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A...
Proton uleti brzinom 3 ⋅ 10⁵ m/s u smjeru silnica homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B = 0.20 T.(e=1.602⋅10⁻¹⁹C, masa protona m=1.6726⋅10⁻²⁷ kg). Putanja koju opisuje proton je: A. ...
Proton uleti brzinom 100 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0.2mT. Vektor brzine i vektor polja zatvaraju kut od 60^(∘). Koliko punih namotaja spirale napravi proton dok se pomakne 1 m u smjeru p...
Proton uleti u homogeno magnetno polje brzinom usmjerenom kao i polje. Kako će se gibati proton? A. pravocrtno, stalnom brzinom B. pravocrtno, brzinom koja se povećava C. kružno, stalnom brzinom D. ...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Proton kinetičke energije 0.5MeV uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.1 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona Q = e = ...
Proton, mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, koji se ubrzao u električnom polju razlike potencijala 600 V uleti u homogeno magnetno polje indukcije 0.3 T i giba se po kružnici. Polumjer kružn...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana