Okomito na magnetno polje B = 0.02 T leži vodič kojim prolazi struja 10 A. Koliko je dug vodič ako na njega djeluje sila 0.04 N ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{B}=0.02 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{I}=10 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{~F}=0.04 \mathrm{~N}, \quad 1=? Sila na vodič kojim teče električna struja u magnetnom polju naziva se Amperova sila. Ona je okomita na vodič, tj. na struju i na magnetno polje. Iznos sile je: F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha gdje je kut \alpha kut između smjera magnetnog polja i žice kojom prolazi struja. Računamo duljinu vodiča. \begin{aligned} F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha & \Rightarrow F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha / \cdot \frac{1}{B \cdot I \cdot \sin \alpha} \Rightarrow l=\frac{F}{B \cdot I \cdot \sin \alpha}=\\ &=\frac{0.04 \mathrm{~N}}{0.02 T \cdot 10 A \cdot \sin 90}=0.2 \mathrm{~m}=20 \mathrm{~cm} . \end{aligned}

Vježba

Okomito na magnetno polje \mathrm{B}=0.04 \mathrm{~T} leži vodič kojim prolazi struja 10 \mathrm{~A} . Koliko je dug Vodič ako na njega djeluje sila 0.08 \mathrm{~N} ? Rezultat: \quad 20 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetno polje. [] Znak ⊗ označava homogeno magnetno polje koje ulazi okomito u papir. Koja strjelica prikazuje smjer sile na ...
Jednostruko ionizirani atomi dušika masa 21.596 ⋅ 10⁻²⁷ kg i 23.25 ⋅ 10⁻²⁷ kg energije 2.5keV okomito ulijeću na magnetno polje indukcije 0.4 T i izlijeću iz njega opisujući polukružnice. Koliki su ...
Vodič duljine 40 cm giba se okomito na magnetno polje brzinom 3 m/s. Električni je krug zatvoren preko otpora 5Ω, a snaga potrebna za to gibanje je 200 mW. Kolika je indukcija magnetnog polja?
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³, ubrzanje ...
Pozitivno naelektrisani Jon ulazi okomito i homogeno magnetno polje indukcije 0,1T brzinom 8x10⁴ m/s. Kolika je masa jona ako je poluprečnik kružnice koju opisuju 16,6cm. Naboj Jona je 1,6x10¹⁹C (10 n...