Dvama paralelnim vodičima razmaknutim 60 cm teku struje I₁ = 30 A, I₂ = 10 A. U ravnini tih vodiča odredi udaljenost linija na kojima je H = 0, ako struja I₂ teče u suprotnom smjeru.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{a}=60 \mathrm{~cm}=0.6 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}_{1}=30 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{I}_{2}=10 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{H}=0, \quad \mathrm{~d}=? Magnetno polje na udaljenosti r od vodiča kojim teče struja I dano je formulom H=\frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} \text {. } Magnetno polje ravnog vodiča kojim teče struja prikazujemo magnetnim silnicama koje imaju oblik koncentričnih kružnica sa središtem u osi vodiča, a leže u ravnini okomitoj na vodič. Smjer polja određen je smjerom tangenta na silnicu u svakoj točki polja. Smjer magnetnog polja određujemo pravilom desne ruke: Obuhvatimo li žicu kojom prolazi struja dlanom desne ruke tako da palac pokazuje smjer struje, tada će savijeni prsti pokazivati smjer magnetnog polja. Struja ima smjer od nas i ulazi u ravninu crtnje. Struja ima smjer prema i izlazi iz ravnine crtnje ulazi u ravninu crtnje. \quad i izlazi iz ravnine crtnje 2+x a Kada su struje suprotnog smjera linija duž koje je \mathrm{H}=0 nalazi drugog vodiča. Vektori imaju jednaki iznos, a suprotan smjer. drugog vodiča. Vektori imaju jednaki iznos, a suprotan smjer. \left.\qquad \begin{array}{rl}\vec{H} & =\overrightarrow{H_{1}}+\overrightarrow{H_{2}} \\ \vec{H} & =\overrightarrow{0} \text { uvjet }\end{array}\right\} \Rightarrow \overrightarrow{H_{1}+H_{2}=0 \Rightarrow \overrightarrow{H_{1}}=-\overrightarrow{H_{2}} .} \end{array} Zato je: \begin{aligned} H_{1}=& H_{2} \Rightarrow \frac{I_{1}}{2 \cdot \pi \cdot(a+x)}=\frac{I_{2}}{2 \cdot \pi \cdot x} \Rightarrow \frac{I_{1}}{2 \cdot \pi \cdot(a+x)}=\frac{I_{2}}{2 \cdot \pi \cdot x} / \cdot 2 \cdot \pi \cdot x \cdot(a+x) \Rightarrow \\ & \Rightarrow I_{1} \cdot x=I_{2} \cdot(a+x) \Rightarrow I_{1} \cdot x=I_{2} \cdot a+I_{2} \cdot x \Rightarrow I_{1} \cdot x-I_{2} \cdot x=I_{2} \cdot a \Rightarrow \\ & \Rightarrow\left(I_{1}-I_{2}\right) \cdot x=I_{2} \cdot a \Rightarrow\left(I_{1}-I_{2}\right) \cdot x=I_{2} \cdot a / \cdot \frac{1}{I_{1}-I_{2}} \Rightarrow x=\frac{I_{2} \cdot a}{I_{1}-I_{2}}=\\ &=\frac{10 A \cdot 0.6 m}{30 A-10 A}=0.3 m=30 \mathrm{~cm} . \end{aligned} Udaljenost od prvog vodiča je d=a+x=60 \mathrm{~cm}+30 \mathrm{~cm}=90 \mathrm{~cm} Vježba 147 Dvama paralelnim vodičima razmaknutim 60 \mathrm{~cm} teku struje \mathrm{I}_{1}=60 \mathrm{~A}, \mathrm{I}_{2}=20 \mathrm{~A} . \mathrm{U} ravnini tih vodiča odredi udaljenost linija na kojima je \mathrm{H}=0, ako struja \mathrm{I}_{2} teče u suprotnom smjeru. Rezultat: \quad 90 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvama paralelnim vodičima razmaknutim 60 cm teku struje I₁ = 30 A, I₂ = 10 A.U ravnini tih vodiča odredi udaljenost linija na kojima je H = 0, ako su struje jednakog smjera.
Snage na dvama različitim vanjskim otporima R₁ i R₂ priključena na izvor unutarnjeg otpora r jednake su. Koliki je otpor r? A. r = R₁ ⋅ R₂ B. r = R₁ + R₂ $C . r=\sqrt{R_{1}+R_{2}}$ D. $r=\sqrt{R_{1}...
Poduzetnik razmišlja o dvama projektima, ulaganju u izgradnju teniskoga terena i preuređenju restorana. Zbog ograničenih financijskih sredstava može uložiti samo u jedan projekt. Kojim se pojmom označ...
U kojoj je rečenici imenica grad dopunjena dvama atributima?
Upiši broj peptidnih veza u molekulama peptida koji su nastali reakcijom: a)triju molekula aminokiseline s dvama ugljikovim atomima b)jedne molekule aminokiseline s trima ugljikovim atomima i dvijema ...
Reakcijom klorovodične kiseline i kalcijeva karbonata u uređaju prikazanome na slici nastaje plinoviti produkt. Kalcijev karbonat se u prirodi pojavljuje u dvama kristalnim oblicima, kao mineral kal...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana