Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje? [] A. 10 Hz B. 25 Hz C. 40 Hz D. 50 Hz


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Frekvencija v je fizikalna veličina kojom se izražava broj titraja u određenom vremenskom intervalu. Perioda T je fizikalna veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene. To je najmanji vremenski interval nakon kojeg vremenska funkcija f(t) kojom se ta promjena opisuje poprima iste vrijednosti. Frekvencija v je broj ophoda (titraja) u jedinici vremena (u 1 sekundi). Perioda T je vrijeme jednog ophoda (titraja). Između frekvencije v i periode T postoji veza: T \cdot v=1 \Rightarrow T=\frac{1}{v} \Rightarrow v=\frac{1}{T} . Izmjenična električna struja stalno mijenja svoju veličinu, a ta se promjena periodički ponavlja. Sa slike, na vremenskoj osi t, vidi se da je perioda T=40 \mathrm{~ms}=0.04 \mathrm{~s} pa frekvencija struje Odgovor je pod B. Vježba 155 Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje? A. 10 \mathrm{~Hz} Rezultat: D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. [] Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskoga spoja tih dvaju vodiča? A. 0.23Ω B. 4.3Ω C. 25Ω D. 35Ω
Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. [] Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskoga spoja tih dvaju vodiča? A. 0.23Ω B. 4.3Ω C. 25Ω D. 35Ω
Molim vas mozete li mi reci nesto o topljivosti natrijevog acetata u vodi? Ukoliko imate/mozete/zelite, bio bi koristan i jedan graf na kojem je prikazana ovisnost topljivosti natrijeva acetata u vodi...
Led temperature –25 ºC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava. Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline. Koji se dio grafa o...
Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za tijelo koje se giba. [] Čme je određen prevaljeni put toga tijela tijekom gibanja? A. nagibom grafa B. površinom ispod grafa C. odsječko...
Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu. Kolika količina naboja prođe kroz otpornik za 6 sekundi? []