Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se perioda izmjenične struje poveća 3 puta? A.Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta. C. Poveća se $\sqrt{3}$ puta. D. Smanji se $\sqrt{3}$ puta.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{T}_{1}=\mathrm{T}, \quad \mathrm{T}_{2}=3 \cdot \mathrm{T}, \quad \frac{R L 2}{R_{L 1}}=? Frekvencija v je fizikalna veličina kojom se izražava broj titraja u određenom vremenskom intervalu. To je broj titraja u jedinici vremena (u sekundi). Perioda T je fizikalna veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene. To je najmanji vremenski interval nakon kojeg vremenska funkcija f(t) kojom se ta promjena opisuje poprima iste vrijednosti. To je vremenski interval između dvije uzastopne i jednake faze titranja. Perioda je trajanje nekog ponovljivog događaja. Frekvencija v je broj ophoda (titraja) u jedinici vremena (u 1 sekundi). Perioda T je vrijeme jednog ophoda (titraja). Između frekvencije v i periode T postoji veza: T \cdot v=1 \Rightarrow T=\frac{1}{v} \Rightarrow v=\frac{1}{T} . Induktivni otpor R_{L} nastaje u zavojnicama zbog induciranog napona samoindukcije: R_{L}=L \cdot \omega \Rightarrow R_{L}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v \Rightarrow R_{L}=L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} gdje je L induktivitet zavojnice, \omega kružna frekvencija, v frekvencija gradske nreže, T perioda. Računamo omjer induktivnih otpora. 1.inačica \begin{gathered} \frac{L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T 2}}{R_{L 1}}=\frac{L_{2}}{L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_{1}}} \Rightarrow \frac{R_{L 2}}{R_{L 1}}=\frac{L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_{2}}}{L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_{1}}} \Rightarrow \frac{R L 2}{R_{L 1}}=\frac{T_{2}}{\frac{1}{T_{1}}} \Rightarrow \frac{R_{L 2}}{R_{1}}=\frac{T_{1}}{T_{2}} \Rightarrow \frac{R_{L 2}}{R_{L 1}}=\frac{T}{3 \cdot T} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{R L 2}{R_{L 1}}=\frac{T}{3 \cdot T} \Rightarrow \frac{R_{L 2}}{R_{L 1}}=\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{R L 2}{R_{L 1}}=\frac{1}{3} / \cdot R_{L 1} \Rightarrow R_{L 2}=\frac{R_{L 1}}{3} \end{gathered} Odgovor je pod B. 2.inačica Iz formule za induktivni otpor R_{L}=L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} vidi se da je induktivni otpor R_{L} obrnuto razmjeran sa periodom T. R_{L} \sim \frac{1}{T} . Ako se perioda poveća 3 puta induktivni otpor smanjit će se 3 puta. Odgovor je pod B. Vježba 156 Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se perioda izmjenične struje smanji 3 puta? A. Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta. C. Poveća se \sqrt{3} puta. D. Smanji se \sqrt{3} puta. Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se perioda izmjenične struje poveća 3 puta? A.Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta. C. Poveća se $\sqrt{3}...
Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se perioda izmjenične struje poveća 3 puta? A.Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta. C. Poveća se $\sqrt{3}...
Kroz zavojnicu priključenu na istosmjerni napon 12 V prolazi struja 1 A. Ako zavojnicu priključimo na izmjenični napon 12 V, 50 Hz, struja je 0.5 A. Koliki je induktivitet zavojnice?
Kroz zavojnicu induktiviteta L = 10mH prolazi električna struja koja se tijekom vremena mijenja po jednadžbi i = k ⋅ t, gdje je k = 10 A/s. Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po ...
Struja koja prolazi kroz zavojnicu induktiviteta 0.1 H dana je izrazom $i=5 A \cdot \sin \left(628 \cdot t-\frac{\pi}{4}\right) .$ Uz zanemarivi omski otpor zavojnice napišite izraz za napon na kraj...
U zavojnici nastaje magnetni tok od 15mWb kada kroz njezine zavoje prolazi struja 6 A. Koliko zavoja ima zavojnica, ako je njezin induktivitet 0.05H ?
Kroz zavojnicu induktivnosti L = 0.1 H protječe električna struja čija se jakost mijenja brzinom 2.1 A/s. Koliki je inducirani napon samoindukcije u zavojnici?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana