Kroz zavojnicu induktiviteta L = 10mH prolazi električna struja koja se tijekom vremena mijenja po jednadžbi i = k ⋅ t, gdje je k = 10 A/s. Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po svojoj apsolutnoj vrijednosti iznosi A. 0.01 V B. 0.1 V C. 1V D. 10V


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{L}=10 \mathrm{mH}=0.01 \mathrm{H}, \quad \mathrm{i}=\mathrm{k} \cdot \mathrm{t}, \quad \mathrm{k}=10 \mathrm{~A} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{i}}=? Samoindukcijom nazivamo pojavu induciranog napona u vodiču pri promjeni jakosti struje koja njime teče. Inducirani napon samoindukcije razmjeran je s brzinom promjene jakosti struje: U_{i}=-L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}, gdje je L induktivnost zavojnice koja ovisi o njezinom obliku, veličini te svojstvu sredstva koje je ispunjava. Znak minus označava da inducirani napon daje induciranu struju takva smjera da njezino magnetsko polje nastoji poništiti promjenu magnetskog toka koja ju je proizvela. Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po svojoj apsolutnoj vrijednosti iznosi (znak minus u tom izrazu možemo izostaviti jer nas zanima samo veličina napona, a ne njegov smjer): \left.\begin{array}{l} U_{i}=L \cdot \frac{i}{t} \\ i=k \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow U_{i}=L \cdot \frac{k \cdot t}{t} \Rightarrow U_{i}=L \cdot \frac{k \cdot t}{t} \Rightarrow U_{i}=L \cdot k=0.01 H \cdot 10 \frac{A}{s}=0.1 V . Odgovor je pod B. Vježba 160 Kroz zavojnicu induktiviteta \mathrm{L}=10 \mathrm{mH} prolazi električna struja koja se tijekom vremena mijenja po jednadžbi \mathrm{i}=\mathrm{k} \cdot \mathrm{t}, gdje je \mathrm{k}=100 \mathrm{~A} / \mathrm{s} . Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po svojoj apsolutnoj vrijednosti iznosi A. 0.01 \mathrm{~V} B. 0.1 \mathrm{~V} C. 1 V D. 10 V Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kroz zavojnicu induktiviteta L = 10mH prolazi električna struja koja se tijekom vremena mijenja po jednadžbi i = k ⋅ t, gdje je k = 10 A/s. Inducirani elektromotorni napon na krajevima zavojnice po ...
Koliki je magnetski tok kroz zavojnicu od 500 zavoja, induktiviteta 10mH pri jakosti struje 10 A uz pretpostavku da je kroz svaki od N zavoja tok jednak?
Struja koja prolazi kroz zavojnicu induktiviteta 0.1 H dana je izrazom $i=5 A \cdot \sin \left(628 \cdot t-\frac{\pi}{4}\right) .$ Uz zanemarivi omski otpor zavojnice napišite izraz za napon na kraj...
Kojom bi se brzinom morala mijenjati jakost struje kroz zavojnicu induktiviteta 0,1H da bi se između njezinih krajeva inducirao napon 10V?
Koliki se napon inducira na krajevima zavojnice induktiviteta 0.08H ako se struja kroz zavojnicu mijenja brzinom 1100 A/s ?
Kroz zavojnicu bez jezgre koja ima 1000 zavoja mijenja se jakost struje od 2 do 12 A. Kolika je promjena magnetnog toka ako je induktivitet zavojnice 0.1H ?
Kada se jakost struje kroz zavojnicu, koja ima 1000 namotaja, jednoliko poveća od 3 A do 9 A magnetski tok kroz nju se promijeni od 2 ⋅ 10⁻³ Wb do 20 ⋅ 10⁻³ Wb tijekom 3 s. Koliki je inducirani napo...